Efter raset under 2020 ökar konsumtionen i Sverige igen. Den största ökningen står inköp av möbler och inredning för. Samtidigt är konsumtionen av resor, hotellvistelser och kläder fortsatt låg. Det är Centrum för konsumtionsforskning som har sammanställt statistik från bland annat Statistiska centralbyrån i den nypublicerade Konsumtionsrapporten 2021.