Genom att skydda och stärka populationer av ett antal vilda djurarter är det möjligt att bidra till att hålla den stigande globala temperaturen under 1,5 grader och samtidigt bidra till att vända den negativa utvecklingen av minskad biologisk mångfald. Det visar en ny internationell studie publicerad i Nature Climate Change, rapporterar SLU.