Nedstängningar och restriktioner under pandemin påverkade inte bara människor. Även vilda djur förändrade sitt beteende – när människor i större utsträckning sökte sig ut i naturen blev djuren där mindre aktiva. Känsligast var stora rovdjur, som anpassade sig mest för att undvika människor. Det framgår av en internationell studie som bland annat forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet bidragit till.