Ett bra sätt att förebygga fallolyckor bland äldre är att träna balans och styrka. Men studier har visat att det är svårt att upprätthålla träningen längre perioder. I en ny avhandling vid Umeå universitet har ett digitalt träningsprogram testats och utvärderas. Avhandlingen visar att det digitala programmet gör det lättare för den som tränar att upprätthålla träningen, jämfört med övningar på papper.