Migrantarbetare har en kritisk roll i de gröna näringarna i Sverige men det avspeglas inte i löner och arbetsvillkor, visar en avhandling som beskrivs i en artikel från Umeå universitet. Enligt avhandlingen rundas systematiskt de lagar som reglerar migrantarbetares rättigheter.