Orsakerna till att vi människor smittas av gnagarburna sjukdomar är ett samspel mellan naturliga och mänskligt skapade faktorer, och detta gäller världen över. Det visar forskare, från bland annat SLU, i en ny global studie där drivkrafterna bakom gnagarburna sjukdomar har identifierats.