När vi spelar spel känner vi oss trygga med robotar, men när det handlar om medicinering är det inte lika lätt att känna tillit. Det visar en avhandling i datavetenskap vid Örebro universitet. I den framgår att bland annat förutsägbarhet, erfarenhet och känsla av kontroll påverkar hur pass trygga vi känner oss i samspel med robotar.