Under april 2020 nyregistrerades 19 831 personbilar, en minskning med 36,9 procent jämfört med april föregående år. Minskningen beror med stor sannolikhet på den pågående coronapandemin, vilket gör att man bör vara försiktig med jämförelse gentemot samma period föregående år. Det rapporterar SCB.