En ny studie visar brister i övervakningen av den genetiska mångfalden i Europa, rapporterar Stockholms universitet. Vissa djurgrupper är särskilt dåligt övervakade. Det finns till exempel ytterst få program för groddjur, en grupp som bedöms vara extra känslig för klimatförändringar.