Insatser för att gynna vilda pollinatörer kan bestå i att anlägga blomsterängar – men bristen på blomfröer för vilda blommor har blivit ett problem, rapporterar Vetenskapsradion. Den fröodling som i dag finns är långt ifrån tillräcklig, enligt Länsstyrelsen Skånes handläggare.