Barrträd är generellt bättre på att rena luften från luftföroreningar än lövträd. Men lövträd kan vara bättre på att fånga upp partikelbundna föroreningar. En ny studie ledd av Göteborgs universitet visar att vilket träd som är bäst på att rena luften beror på vilken förorening det handlar om.