Det finns stora samhällsvinster att göra om avfall från livsmedelsindustrin användes för biogasproduktion – istället för djurfoder, kompost och förbränning. Det visar forskning från Linköpings universitet, studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Energies.