Äldre svenskar använder bil i allt större utsträckning – och ses ofta som en förutsättning för ett aktivt åldrande. Men bil betyder inte automatiskt ett mer aktivt liv som äldre, visar en ny studie vid Göteborgs universitet. Det är i princip inga skillnader på hur mycket tid bilburna äldre lägger på aktiviteter som förknippas med ett aktivt åldrande jämfört med de som reser på annat sätt. ”Det här nyanserar tanken om att man måste ha tillgång till bil för att kunna leva ett aktivt liv på äldre dagar”, säger forskaren Erik Elldér i ett pressmeddelande.