Naturvårdsverket har beslutat om jakt efter ett flertal invasiva främmande djurarter. Anledningen är att arterna utgör betydande skaderisker för inhemsk flora och fauna. Det är därför mycket angeläget att motverka att dessa etableras i landet.