Tidigare har det varit svårt att slå fast om en viss extremväderhändelse beror på klimatförändringarna eller har andra orsaker, men detta är något forskare har blivit allt bättre på, rapporterar Lunds universitet. Att kunna ge besked om kopplingen mellan klimatförändringarna och enskilda väderhändelser är enligt forskaren Wilhelm May viktigt för att öka förståelsen för att klimatförändringarna inte är ett abstrakt hot i framtiden utan något som påverkar oss här och nu.