EU-topparna har misslyckats med att enas om gemensamma klimatmål för år 2050. Ett fåtal länder, som Polen och Tjeckien, sade nej till skrivelse om klimatneutralitet.