Augusti 2023 var globalt lite drygt 0,3 grader varmare än den hittills varmaste augusti 2016. Det innebär att vi nu två månader i rad har haft en global medeltemperatur omkring 1,5 grader över medeltemperaturen för perioden 1850-1900. Enligt beräkningarna från Copernicus Climate Change Service var även tremånadersperioden juni-augusti med god marginal den varmaste som hittills uppmätts, rapporterar SMHI.