Majoriteten av svenska konsumenter anger att de vill konsumera textilier på ett mer hållbart sätt. Samtidigt är det inte miljöaspekter som är avgörande i köpögonblicket. Valet avgörs istället av tillgänglighet, pris och passform. Varför konsumerar vi inte mer begagnade kläder i Sverige? För att besvara den frågan beställde Naturvårdsverket en litteraturstudie av Göteborgs Universitet.