Att ta itu med miljöproblemen i Europa ger stora hälsovinster, särskilt bland de mest utsatta i samhället. Det visar en omfattande hälso- och miljöbedömning som offentliggörs av Europeiska miljöbyrån i dag. Luftföroreningar, buller, miljögifter och konsekvenser av klimatförändringarna leder till 13 procent av dödsfallen i Europa, rapporterar Naturvårdsverket.