En viktig del för att minska byggbranschens klimatpåverkan handlar om att öka återbruket i samband med renoveringar och nybyggnation. I Göteborg har nu ett initiativ tagits för att byggandet ska bli mer cirkulärt: framöver ska de kommunala fastighetsägarna i första hand välja återbruk och andra cirkulära lösningar i sina byggprojekt. Även en rad andra fastighetsägare har skrivit under avsiktsförklaringen, enligt Vårt Göteborg.