När havsisen i Arktis smälter sjunker pH-värdet – och vattnets näringsväv rubbas. Det konstaterar forskare vid bland annat Göteborgs universitet i en studie i Science. Försurningen blir störst i kalla hav och bland de marina arter som påverkas finns nyckelarten vingsnäckan, en viktig basföda för valar.