Yttereneby gård utanför Järna i Sörmland drivs av Holger van der Woude som nu fått pris för Årets svenska Östersjöbonde av WWF. Lantbruket är biodynamiskt med vall, betesdjur, eget foder och ekologisk produktion. Gården är kretsloppsanpassad med kvävefällor och våtmarker, vilket lett till nästan noll näringsläckage.