Av alla innovativa företag i Sverige hade 56 procent introducerat en innovation med miljöfördelar mellan 2018 och 2020. Den beslutsfaktor med störst betydelse för miljöinnovation var förbättring av företagets anseende. Statliga bidrag, subventioner eller andra ekonomiska incitament var den minst betydelsefulla faktorn, rapporterar SCB.