Forskare från bland annat Göteborgs universitet har kartlagt vilka faktorer som hotar arternas överlevnad på isolerade öar. Däggdjur som utvecklar en annan kroppsstorlek än sina släktingar löper större risk att bli utrotad. Människan är även denna gång den största boven i dramat.