Var fjärde svensk (23 procent) uppger att de valt bort flygresor för att minska sin klimatpåverkan det senaste året. 40 procent menar att de har dragit ner på köttätandet, enligt WWF:s Klimatbarometer 2019. ”Allt fler oroas över den globala uppvärmningen”, säger WWF:s generalsekreterare Håkan Wirtén.