I ett forskningsprojekt som drivs vid SMHI och Linköpings universitet undersöks upplevelsen av värme i städer. SMHI uppmanar den som befinner sig i Stockholm, Linköping eller Norrköping i sommar att rapportera in sina upplevelser via en app.