Forskningsrådet Formas ger nu akutbidrag till forskare som vill samla in och analysera data om skolstrejkerna.