Sammanlagt 77 miljoner kronor tilldelas nya och pågående våtmarksprojekt i LONA, ett bidrag som ska stimulera långsiktiga naturvårdsengagemang. Många kommuner genomför projekten i samarbete med grannkommuner, olika markägare, vattenförbund och ideella föreningar. Bidraget har även via kommuner gått till exempelvis enskilda markägare med skog eller betesmarker, kyrkostift och golfklubbar. Det rapporterar Naturvårdsverket.