Naturvårdsverket utlyser medel till forskning om metoder för framtidens miljöövervakning och om att utveckla den ekosystembaserade förvaltningen av våra hav och sötvatten.

”Utlysningarna speglar aktuella utmaningar på miljöområdet där det finns stort behov av ny kunskap till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens arbete”, säger Mats Andersson, enhetschef.