Naturskyddsföreningen har listat sju blomsorter man borde låta stå för den biologiska mångfaldens skull. Rölleka, stor blåklocka, prästkrage, käringtand, backtimjan, gråfibbla och vitklöver ska enligt föreningen lämnas på gräsmattan. Rölleka är exempelvis över femtio insektsarter beroende av.