Bär, vilt, biomassa, kolinlagring och rekreation är bara några av de naturnyttor, eller ekosystemtjänster, som skogen ger oss. Nu har forskare vid bland annat Umeå universitet tittat på hur skogarna med högst nivåer av ekosystemtjänster ser ut. En ny studie visar att när skogarna är äldre än 120 år ger de flest naturnyttor – samtidigt som många skogar normalt avverkas när träden är 70-100 år gamla.