149 artiklar

Biologisk mångfald

92 artiklar

Hållbara städer

43 artiklar

Industri & Energi

156 artiklar

Kemikalier

408 artiklar

Klimat

33 artiklar

Landsbygd

212 artiklar

Livsstil & konsumtion

185 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

52 artiklar

Skog

16 artiklar

Social hållbarhet

66 artiklar

Transport

155 artiklar

Vatten

Etikett

vatten

Disk

Klimat

”Vårt renlighetsideal är inte hållbart”

Svenskarnas renlighetsiver har inte minskat trots att tvätt och disk står för en betydande del av hemmets klimatavtryck. I en ny avhandling i sociologi ser Tullia Jack att idealen långsamt omformas, men konstaterar också att processen kan skyndas på.

Kemikalier

Blodfetter kan påverka kroppens giftnivå

En ny studie visar att hemort, kön, vikt och blodfett påverkar hur mycket miljögifter du har i kroppen.

Klimat

Konstgjorda glaciärer ska säkra vattentillgång i Indien

Forskare vid Luleå tekniska universitet ska hjälpa jordbrukare i norra Indien att säkra tillgången till vatten. Målet är att hjälpa lokalbefolkningen att hitta lämpliga platser för konstgjorda glaciärer – ett verktyg för att bevara vatten.

Nationalmuseum

Hållbara städer

Ny reningsteknik ska hindra kopparutsläpp

Koppartak är ett miljöproblem när dagvattnet för med sig kopparjoner ut i naturen. Trots det saknar i princip alla koppartak någon form av rening. I samband med renoveringen av Nationalmuseum ska en ny anläggning för kopparrening testas.

Kemikalier

Nu undersöks hur giftiga Mälarens bottnar är

Nu pågår en stor undersökning för att kartlägga hur giftiga Mälarens bottnar är. 42 platser från väst till öst i hela Mälaren ska testas.

Vatten

”Dagens vattenbrist är bara början”

"Vi behöver nu på allvar fundera över vilket samhälle vi ska bygga för att möta framtiden och vad vattnet ska räcka till under torra år". Det skriver Pär Holmgren, meterolog och naturskadespecialist, i Dagens Samhälle.

Övrigt

Så går det för Sveriges hållbarhetsarbete

I en ny rapport analyserar SCBs statistiker hur Sverige uppfyller de 17 målen som ingår i Agenda 2030.

Vatten

Omdirigering minskar skador på hotad fågelart

I en ny rapport från Havs- och Vattenmyndigheten, HaV, framkommer att omdirigering av fartygstrafik kring de känsliga Midsjöbankarna och Hoburgs bank skulle kunna minska oljeskador hos den hotade alfågeln.

Hållbara städer

Förbered er på översvämningar

Forskare från Lunds universitet varnar nu för att våra stränder kan komma att försvinna och att antalet översvämningar kommer att öka. Värst drabbat förutspås Skåne bli, men problemen väntas röra sig norrut i takt med att landhöjningen inte längre kompenserar för den allt snabbare havsnivåhöjningen.

Klimat

Skolelevers mätningar gav viktiga svar

Nästan 3500 högstadieelever har bidragit till en forskningsstudie om insjöar och global uppvärmning, som nu publiceras i den vetenskaplig tidskriften Nature. Resultaten visar att vattentemperaturerna generellt håller sig låga trots att luften blir varmare, vilket dämpar utflödet av växthusgaser.

Vatten

När sötvattnet försvinner

Människan bidrar till att vatten som motsvarar två tredjedelar av Amazonasflodens flöde försvinner upp i atmosfären varje år. Det visar ny forskning från Stockholms universitet.

Klimat

Miljöinvesteringar viktigt för framtidens vattenförsörjning

En fjärdedel av världens storstäder har redan idag svårigheter att erbjuda sina invånare rent dricksvatten, och det kommer att bli värre i framtiden. Nu har en ny studie kommit fram till att bättre hantering av naturen har bäst potential att säkra vattentillgång för världens städer.

det går åt tio badkar med vatten för att göra en t-shirt

Livsstil & konsumtion

En t-shirt kräver tio badkar med vatten

För att producera en t-tröja krävs 1400 liter vatten, vilket motsvarar tio fulla badkar. Det visar nya studier från Nordiska ministerrådet.

Kemikalier

Frön från träd kan rena vatten

En studie från Uppsala universitet visar att extrakt från trädet Moringa oleiferas frön kan rena vatten.