178 artiklar

Biologisk mångfald

112 artiklar

Hållbara städer

59 artiklar

Industri & Energi

171 artiklar

Kemikalier

448 artiklar

Klimat

50 artiklar

Landsbygd

256 artiklar

Livsstil & konsumtion

210 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

57 artiklar

Skog

21 artiklar

Social hållbarhet

70 artiklar

Transport

167 artiklar

Vatten

Etikett

utrotningshotade

Biologisk mångfald

Giraffen riskerar att utrotas

De senaste 30 åren har 38 procent av giraffbeståndet försvunnit. En ny rapport klassar nu världens längsta djur som sårbart.

Biologisk mångfald

Tjuvjakt gör att elefanter föds utan betar

Tjuvjakten på elefanter med stora betar har gjort att många elefanthonor nu inte utvecklar betar alls. I vissa områden saknar 98 procent av honorna betar.

Biologisk mångfald

Snöleoparderna behöver mer space

Snöleopardernas revir är större än vad forskare tidigare har trott, visar en ny studie från SLU och Snow Leopard Trust.

Signalkräfta

Biologisk mångfald

Svenska kräftfisket inte hotat

Signalkräftan har hamnat på en lista över så kallade invasiva arter som genom ett nytt EU-direktiv ska stoppas. I media höjs nu röster om att den svenska kräfttraditionen skulle vara hotad, men så är inte fallet säger Lennart Edsman, kräftforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Biologisk mångfald

Våtmarker räddar utrotningshotade arter

Smådopping och lövgrodan är några av de arter som inte längre är rödlistade. De våtmarker som anlagts för att hindra övergödande näringsämnen från att nå våra hav och sjöar anses vara orsaken. Det visar en ny studie från Högskolan i Halmstad.