166 artiklar

Biologisk mångfald

102 artiklar

Hållbara städer

46 artiklar

Industri & Energi

161 artiklar

Kemikalier

431 artiklar

Klimat

44 artiklar

Landsbygd

232 artiklar

Livsstil & konsumtion

200 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

56 artiklar

Skog

20 artiklar

Social hållbarhet

68 artiklar

Transport

160 artiklar

Vatten

Etikett

soja

Lupinbönor

Mat & jordbruk

”Vi behöver använda de bönor och ärtor vi har”

Sojabönan är ett vanligt inslag på den vegetariska och veganska marknaden i Sverige. Men produktionen av bönan är förknippad med en del miljöproblem. Forskare riktar nu blickarna mot lupin – en likvärdig böna som går att odla i Sverige.

Mat & jordbruk

Ny diet spar både pengar och miljö

Användningen av soja i djurfoder är ifrågasatt av både etiska- och miljömässiga skäl. Forskare på Lövsta söker nu efter alternativa proteinkällor som kan produceras på den egna gården. På så sätt skulle bönderna slippa både sojaberoendet och minska transporterna till gården.

Mat & jordbruk

Svensk sojaodling på framväxt

Nu satsar JTI och SLU på att ta fram sorter av edamame-bönor som passar svenskt klimat.

Mat & jordbruk

”Kycklingproduktionen kan inte enbart vara beroende av GM-soja”

Bakom kycklingfilén på tallriken finns ett produktionssystem som är helt beroende av soja som proteinkälla. Odlingen av soja är geografiskt koncentrerad, utsädet kontrolleras av få stora kemiföretag och lantbrukarna har ensidigt och storskaligt satsat på genmodifierad soja vilket medför problem med resistenta ogräs och ökande kemikalieanvändning i världens sojafält. För att långsiktigt öka livsmedelssäkerheten behövs en proteinförsörjning som har större variation och mångsidighet. Det skriver Christel Cederberg som forskar om matens miljöpåverkan vid SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik.