178 artiklar

Biologisk mångfald

112 artiklar

Hållbara städer

59 artiklar

Industri & Energi

171 artiklar

Kemikalier

448 artiklar

Klimat

50 artiklar

Landsbygd

256 artiklar

Livsstil & konsumtion

210 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

57 artiklar

Skog

21 artiklar

Social hållbarhet

70 artiklar

Transport

167 artiklar

Vatten

Etikett

social hållbarhet

Muralmålningar

Social hållbarhet

Politiskt samhällsklimat visas i graffiti

Efter upproret i Egypten var det Kairos gatukonstnärer som satte ljuset på det eskalerande våldet i kölvattnet av den arabiska våren. I en ny avhandling konstaterar Giulia Giubergia att graffiti och muralmålningar har varit ett sätt att hålla ett kollektivt minne av protesternas offer vid liv.

Övrigt

Ny teknik ska lyfta arbetsmiljön i gruvorna

I ett nytt forskningsprojekt undersöker forskare vid Luleå tekniska universitet hur arbetsmiljön kan förbättras inom gruvindustrin, med hjälp av tekniska lösningar.

bostäder

Hållbara städer

Söker lösning på bostadskrisen

Hur kan vi lösa bostadskrisen? Genom att studera två tidigare bostadskriser – mellankrigstidens bostadsbrist och 90-talets bostadsbubbla – söker forskare svar på denna fråga.

Hållbara städer

Bostäder åt alla ökar kraven på Indiens arkitekter

Den snabba urbaniseringen i kombination med klimatförändringar väntas drabba Indiens fattiga och utsatta människor hårt. Indiens regering har som målsättning att skapa bostäder för alla. Detta ökar kraven på landets arkitekter och stadsplanerare. Syftet med projektet Building Inclusive Urban Communities är att öka kunskapen om social hållbarhet redan vid utbildningen av dessa yrkesgrupper.

Hållbara städer

Styrkor i de nordiska städerna

Vad utmärker de nordiska städernas hållbarhetsarbete? Det har Luciane Aguiar Borges, huvudförfattare till den nya rapporten White paper on Nordic sustainable cities, tittat på.

Mat & jordbruk

Fattigdom i skuggan av kakaoodlingarna

Fattigdomen bland kakaoodlare hindrar en hållbar produktion och hotar tillgången på kakao. Utbildning och pengar behövs för att inte klimatförändringarna ska förstöra de känsliga träden. Insatserna har ökat, men mycket mer behöver göras.

Hållbara städer

Medborgardialog skapar social hållbarhet – om den görs på rätt sätt

I arbetet med att utveckla hållbara städer betonas de sociala aspekterna allt mer. Och ”medborgardialoger” är den senaste trenden för att inkludera invånarna och fördjupa demokratin. Men lyckas medborgardialoger verkligen skapa social hållbarhet?

Hållbara städer

Barnen leder vägen mot social hållbarhet

En baksida av städernas förtätningsiver är att det bidrar till minskad rörelsefrihet för barnen. Genom att lyssna på och ta tillvara barnens kunskap om sin närmiljö kan samhällsplanerarna hitta lösningar som ger säkrare och mer tillgängliga offentliga miljöer, menar Sofia Cele, samhällsplanerare och forskare vid Uppsala universitet.