166 artiklar

Biologisk mångfald

102 artiklar

Hållbara städer

46 artiklar

Industri & Energi

161 artiklar

Kemikalier

431 artiklar

Klimat

44 artiklar

Landsbygd

232 artiklar

Livsstil & konsumtion

200 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

56 artiklar

Skog

20 artiklar

Social hållbarhet

68 artiklar

Transport

160 artiklar

Vatten

Etikett

sjöar

Silke Langenheder

Vatten

Isen ligger två månader kortare

På 1940-talet började forskare studera förändringar i sjön Erken utanför Norrtälje. Sedan mätningarna började har trenden för hur lång tid som sjön är belagd med is minskat med nästan två månader. Anledningen är ett allt varmare klimat.

Biologisk mångfald

Lyckat att kalka sjöar

De senaste fyrtio åren har fem miljoner ton kalk spridits i våra försurade sjöar och vattendrag. Kalkningen har enligt den första nationella utvärderingen varit lyckad och lett till betydligt fler arter.

Vatten

Kvicksilver kan vara på väg bort från svenska insjöar

Kvicksilver hotar den globala folkhälsan. I mer än hälften av Sveriges insjöar och vattendrag innehåller fisken så mycket kvicksilver att den inte bör ätas, men ny forskning visar att situationen kan vara på väg att förbättras.

Vatten

Marin turism – miljöhot eller inte?

Den marina turismen blomstrar och växer i Östersjön. Går det att förena med en bra havsmiljö?

Kemikalier

”Jag bjuder inte min dotter på fisk”

Över hälften av Sveriges sjöar ligger över WHO:s gränsvärden för kvicksilver. Staffan Åkerblom söker svar.

Vättern

Vatten

Höga halter av mikroplast i Vättern

Halterna av mikroplast i Vättern och Mälaren är höga, enligt ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Halterna är lika höga eller till och med något högre på vissa ställen än i Östersjön och Västerhavet.

Cyanobakterier

Vatten

Enkelt rädda dricksvattnet från klimatskador

Klimatförändringen innebär att sjöar, som fungerar som dricksvattenreservoarer, blir varmare. Samtidigt ökar mängden organiskt material i vattnet, något som visar sig genom att vattnet blir brunare.

Vatten

Därför blir svenska sjöar brunare – och svårare att rena

Klimatförändringar gör att svenska insjöar innehåller allt mer löst organiskt material. På sikt kan det medföra att dricksvattenverken behöver införa ett nytt mycket kostnadskrävande reningssteg.

Vatten

Skogsavverkning kan ge små och hungriga fiskar

Ju mer skog som växer kring en sjö, ju större blir sjöns fiskar. Det visar ny forskning från University of Cambridge.

Klimat

Vattendrag avger stora mängder växthusgas

Norrländska bäckar och sjöar släpper ut stora mängder koldioxid och metan. Det visar en ny studie från Umeå universitet.

Vatten

Skogarnas insjöar stor växthusgaskälla

Under ytan på insjöns bruna vatten pågår en brakfest i det tysta. Här tuggar nämligen biljarder små bakterier i sig döda växtpartiklar från omgivande skogar. Nu visar forskning att det under denna måltid bildas stora mängder koldioxid, en upptäckt som kan vara av betydelse för framtidens klimatmodeller.