186 artiklar

Biologisk mångfald

119 artiklar

Hållbara städer

62 artiklar

Industri & Energi

173 artiklar

Kemikalier

461 artiklar

Klimat

55 artiklar

Landsbygd

269 artiklar

Livsstil & konsumtion

216 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

57 artiklar

Skog

23 artiklar

Social hållbarhet

72 artiklar

Transport

169 artiklar

Vatten

Etikett

metan

Vatten

Musslor orsakar stora metanutsläpp i Östersjön

Musslor och maskar är stora producenter av växthusgasen metan, visar en ny studie vid Stockholms universitet och Cardiff University. Enligt studien släpper musslor i Östersjön ut lika mycket metan som 20 000 mjölkkor.

Klimat

Koncentrationen av metan ökar oförklarligt

Efter att ha stagnerat i början av 00-talet oroas forskarna nu av koncentrationen av metan i luften. Vad ökningen beror på vet de inte säkert.

Mat & jordbruk

Naturbete på gott och ont

De stora klimatutsläppen från svensk nötköttproduktion behöver minska. Men frågan är om priset för en minskad klimatpåverkan är värt att betala.

Metan största källan till växthusgasutsläpp inom mjölkproduktionen

Mat & jordbruk

Metan – största miljöboven inom mjölkproduktion

Metan är den största källan till växthusgasutsläpp inom ekologisk mjölkproduktion. Det visar en ny studie baserat på 34 gårdar i sex europeiska länder.

Klimat

Vattendrag avger stora mängder växthusgas

Norrländska bäckar och sjöar släpper ut stora mängder koldioxid och metan. Det visar en ny studie från Umeå universitet.