265 artiklar

Biologisk mångfald

185 artiklar

Hållbara städer

118 artiklar

Industri & Energi

202 artiklar

Kemikalier

605 artiklar

Klimat

99 artiklar

Landsbygd

403 artiklar

Livsstil & konsumtion

264 artiklar

Mat & jordbruk

77 artiklar

Skog

71 artiklar

Social hållbarhet

81 artiklar

Transport

194 artiklar

Vatten

Etikett

livsstil

Klimat

”Medierna kan visa vägen framåt i klimatkrisen”

Vetenskapligt är frågan avgjord och vi har den kunskap som krävs för att agera – nu måste medierna ta nästa steg. Det menar Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman, som ser klimatfrågan som en existentiell angelägenhet. Nu ges ett trettiotal av hans texter om klimatet ut i bokform.

Klimat

Så minskar du dina koldioxidutsläpp

En ny forskningsstudie har identifierat de fyra livsstilsval som är mest effektiva för att minska en persons koldoixidavtryck: att äta växtbaserad kost, undvika flygresor, leva utan bil och ha färre antal barn.

Hållbara städer

Här växer det hållbara boendet

Det senaste tillskottet i "ekostaden" Augustenborg i Malmö är ett 14-våningshus där nya idéer för hållbart boende testas. Den som flyttar in förbinder sig till exempel att både delta i forskningsprojekt och att odla på balkongen.

Klimat

Storsatsande center vill sprida positiva frön

Med 50 miljoner i kassan drar Linköpings universitet igång The Seed Box - en av världens största satsningar på humanistisk miljöforskning.
Målet är att bygga ett världsledande forskningscentrum som ska få fram lösningar kring miljö- och hållbarhetsproblem där andra forskningsdiscipliner gått bet.

Livsstil & konsumtion

Allt fler tar maten i egna händer

Självförsörjning – att själv producera den mat och de varor man behöver för sina grundläggande behov - är något som intresserar allt fler. Hur kan man förstå trenden och vilken betydelse kan den få i ett större perspektiv? Extrakt ringde upp Emil Sandström, forskare och lektor vid institutionen för stad och land på SLU, som studerar dagens självförsörjning.

Livsstil & konsumtion

”Jag njuter helst av naturen genom bilfönstret”

Vår vardagliga relation till naturen präglas ofta av distans. Natur har blivit något vi besöker eller "tittar på".
– Det enkla faktum att naturen finns överallt, i luften vi andas och i marken vi går på, har många svårt att förstå, säger Katarina Saltzman, forskare och författare till nya boken "Naturen för mig".

Livsstil & konsumtion

Gröna utopier visar att det finns alternativ till kapitalismen

Det är möjligt att både tänka och agera utanför kapitalismens ramar. Det menar Karin Bradley som studerat det hon kallar ”gröna utopier” på olika håll i världen.
– De mest intressanta utopierna idag är de som tar utgångspunkt i människors vardagsliv och kopplar samman miljöfrågan med livskvalitet, gemenskap och meningsskapande.

Livsstil & konsumtion

Turister tar semester från miljöfrågorna

Turister tar semester från miljöfrågorna när de reser. Trots medvetenhet om miljöeffekter fortsätter resenärerna att resa långt och flyget dominerar starkt. Det visar en nyligen publicerad avhandling från Handelshögskolan vid Umeå universitet.