163 artiklar

Biologisk mångfald

99 artiklar

Hållbara städer

44 artiklar

Industri & Energi

161 artiklar

Kemikalier

425 artiklar

Klimat

39 artiklar

Landsbygd

227 artiklar

Livsstil & konsumtion

194 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

55 artiklar

Skog

17 artiklar

Social hållbarhet

67 artiklar

Transport

160 artiklar

Vatten

Etikett

läkemedel

Biologisk mångfald

”Det är en cocktail av läkemedel i våra vattendrag”

Läkemedel från avloppsvatten kan ändra fiskars beteende. Nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att små bottenlevande organismer är de största mottagarna av läkemedelsrester.

Kemikalier

Nytt bidrag för att minska spridning av läkemedelsrester

Regeringen har beslutat om ett nytt bidrag för att minska mängden läkemedelsrester som hamnar i miljön.

Kemikalier

Prisfokus kan öka utsläpp av läkemedel

I mer än 10 år har forskare rapporterat om höga utsläpp av läkemedel från läkemedelsfabriker i olika delar av världen. Kopplingen mellan vilka fabriker som tillverkar substanserna i vilka läkemedelsprodukter är oftast hemlig, men nu har forskare från Göteborgs universitet fått inblick i produktionskedjorna.

Biologisk mångfald

Fladdermössens liv lockar forskare

I allhelgona- och halloweentider får folktrons gamla bilder av fladdermössens magiska blod ny fart under vingarna. Verkligheten ligger inte alltför långt ifrån myten. I vetenskapen har forskarna ögonen på vampyrfladdermöss för att förstå virus som rabies och ebola.

Kemikalier

Djurförsök – inte enda sättet att testa kemikalier

I dag finns det gott om alternativ till djurförsök, framför allt för tester av vardagsprodukter och kemikalier. Men för ett genombrott i frågan så krävs att kunskapen sprids och att forskarna vågar släppa sina fördomar.

Livsstil & konsumtion

Forskare kritiserar läkemedelssystemet

Regeringen borde ställa miljökrav på läkemedelsproducenterna och inte bara låta priset styra vilka läkemedel som används, anser forskare.

Kemikalier

Rester av läkemedel i gödsel

Avloppsslam som används som gödselmedel på jordbruksmark innehåller läkemedelsrester, det visar ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet. Avloppsvatten från reningsverken står dock fortfarande för största spridningen av läkemedel.

Vatten

Drogpåverkade abborrar kan rubba hela ekosystem

Det ångestdämpande läkemedlet oxazepam som läcker ut i våra vattendrag förändrar beteendet hos abborrar. De blir mer aktiva, tar fler risker och blir mindre sociala. På sikt kan det ge effekter i hela ekosystemet, med bland annat ökad algblomning som följd.

Vatten

Forskare fann höga ­halter läkemedel i Östersjön

Forskare vid Umeå universitet har analyserat vattenprover som samlats in runt hela Östersjön för att undersöka förekomsten av läkemedelsrester. Till sin förvåning hittade de 23 av de 94 läkemedel som testades.

Livsstil & konsumtion

Antibiotikarester i havet ger effekter i hela näringskedjan

Kan utsläpp av antibiotika leda till att bakterier i havet blir resistenta? Och kan denna resistens överföras uppåt i näringskedjan och nå oss via den fisk vi äter? Det är frågor som forskare vid Göteborgs Universitet just nu brottas med.