178 artiklar

Biologisk mångfald

112 artiklar

Hållbara städer

59 artiklar

Industri & Energi

171 artiklar

Kemikalier

448 artiklar

Klimat

50 artiklar

Landsbygd

256 artiklar

Livsstil & konsumtion

210 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

57 artiklar

Skog

21 artiklar

Social hållbarhet

70 artiklar

Transport

167 artiklar

Vatten

Etikett

konsumtion

Pappersåtervinning

Livsstil & konsumtion

Tjatande barn ska minska familjens avfall

Kan tjatande och uppläxande barn bidra till att hela familjens avfallsmängd minskar? Det ska forskarna ta reda på i ett nytt projekt.

Livsstil & konsumtion

Förbättrad statistik kring konsumtionens klimatpåverkan

Naturvårdsverket förbättrat uppföljningen med nya indikatorer för fem prioriterade områden.

Disk

Klimat

”Vårt renlighetsideal är inte hållbart”

Svenskarnas renlighetsiver har inte minskat trots att tvätt och disk står för en betydande del av hemmets klimatavtryck. I en ny avhandling i sociologi ser Tullia Jack att idealen långsamt omformas, men konstaterar också att processen kan skyndas på.

Livsstil & konsumtion

Svenskar ökar sin konsumtion – tvärtemot vad de tror

Svenska folket tror att de har minskat sin konsumtion under året, men sanningen är den motsatta. Det visar statistik ur Konsumtionsrapporten 2018.

Livsstil & konsumtion

Konsumenter fortsätter välja bort plastkassen

Trenden håller i sig - dubbelt så många svenskar väljer bort plastkassen när de handlar i dag, jämfört med juni 2017.

Johanna Nilsson

Livsstil & konsumtion

Så fixar du den hållbara julklappen

Årets julklapp blev det återvunna plagget, men vad ska man tänka på när man köper en begagnad julklapp, och var finns de bästa kläderna?

Charlotta Fliesberg Pantzar

Livsstil & konsumtion

Hållbar shopping och återbruk samlas under samma tak

Återbruksgallerian Retuna i Eskilstuna har sedan starten 2015 etablerat sig som ett populärt besöksmål för klimatsmart shopping. Inte så konstigt alls, förutom ett brett utbud av begagnat och återbrukat finns också en smart återvinningscentral och ett utbildningscenter för alla som är intresserade av klimatsmart leverne.

Kemikalier

Farliga ämnen i elva av femton testade golvmattor

Forskare har testat femton golvmattor som säljs inom EU. Elva av dem innehöll cancerogena och hormonstörande ämnen, som ftalater, PFA-ämnen och bisfenol A. 

Klimat

Så mycket utsläpp sker utanför Sveriges gräns

65 procent av alla klimatutsläpp kopplade till svensk konsumtion sker utanför våra gränser, visar helt nya beräkningar från forskningsprogrammet Prince.

Livsstil & konsumtion

”Vi måste minska vårt avfall”

Trots att svenskarna är bland de bästa i Europa på att återvinna måste vi minska vårt avfall. För att lyckas behöver vi konsumera mindre och hitta bättre system för återvinning av material som exempelvis plast, det menar Åsa Stenmarck, avfallsexpert på IVL.

Löpande band

Livsstil & konsumtion

Svårt att beräkna konsumtionens miljöpåverkan

Nya siffror visar att utsläppen från svenskarnas konsumtion har minskat. Men det är ännu för tidigt att kalla det ett trendbrott, och siffrorna är osäkra. Oavsett är forskarna eniga, vi måste ändra våra konsumtionsvanor och de fossila utsläppen måste ner rejält.

Klimat

Populärt att räkna ut sina utsläpp

Sedan lanseringen har närmre 230 000 svenskar använt klimatkalkylatorn som Stockholm Environment Institute (SEI) utvecklat i samarbete med WWF. 

Flygplan

Livsstil & konsumtion

Flygskam minskar inte resandet

Semestern står för dörren och även om värmen äntligen har landat i Sverige så planerar många att flyga till sydligare breddgrader. För trots flygets negativa klimateffekter så flyger vi svenskar mer än någonsin. Om vi vill minska flygandet så finns det enligt Cecilia Solér, docent i marknadsföring, två vägar att gå – höj priserna och reglera reklamen.

Livsstil & konsumtion

Hushållsprodukter en stor källa till luftföroreningar

Utsläpp från vanliga hushålls- och industriprodukter, som parfymer, bekämpningsmedel och färg, är en lika stor källa till luftföroreningar i Los Angeles som trafiken.

Kemikalier

Mikroplast i smink förbjuds

För två år sedan uppmanade forskare att regeringen skulle förbjuda mikroplast i kosmetika. Från 1 juli blir förbudet verklighet.

Klimat

Ny utredning ska kartlägga svenskars klimatutsläpp

Svenskars klimatavtryck har legat stilla de senaste tjugo åren, om flyg och konsumtion räknas in. Därför ska svenskars utsläpp orsakade av konsumtion utomlands, med fokus på livsmedel och flyg, nu utredas av Naturvårdsverket.

Livsstil & konsumtion

Allt fler produkter informerar om miljöpåverkan

Det har varit en snabb uppgång av antalet registreringar i EPD*-systemet, ett internationellt informationssystem som objektivt beskriver produkters och tjänsters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Största ökningen står byggprodukter för.

Livsstil & konsumtion

Rekordhög köttförbrukning

Den totala förbrukningen av kött ökade med ett halvt kilo per person till en ny svensk rekordnivå under 2016, detta trots ett växande intresse för vegetarisk mat.

Livsstil & konsumtion

Klimatskatt på mat

Högre skatt på mat med stor klimatpåverkan, kan det vara en lösning för att minska utsläppen från livsmedelskonsumtionen? Det undersöker nu en forskargrupp vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Livsstil & konsumtion

Knuff i köttfri riktning

Små och enkla förändringar ska få människor att göra val som är bättre för miljön. Metoden, som kallas för nudging, har exempelvis ökat försäljningen av vegetariska rätter på en restaurang med hela 40 procent. Det visar ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet.

Livsstil & konsumtion

Höjd skatt på kött kan minska utsläpp

En klimatskatt på kött och mjölk skulle leda till avgörande minskningar av utsläpp. En halv miljon liv skulle räddas om året på grund av dietförändringen. Det menar forskare på Oxford University.

Klimat

Sverige tillhör ”värstingligan”

Idag lanseras WWF:s Living Planet Report som fastslår att vi är på väg mot det sjätte massdöendet. Fyra av planetens nio trösklar som upprätthåller liv på jorden har enligt Stockholm Resilience Centre redan överskridits. Men det går att vända trenden.

fiskdisk, lax

Livsstil & konsumtion

Känslor styr valet av fisk

Miljömärkt eller inte? Det som avgör vilken fisk vi väljer i fiskdisken är till större del kopplat till känslor än till kunskap. Det visar ny avhandling från Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Livsstil & konsumtion

”Vi kommer ingenstans om bra val är dyra och jobbiga”

Majoriteten av människor både vill och kan leva mer miljöanpassat. Men kraven på individen är i dagsläget alltför omfattande – vi måste göra miljösmarta val enkla och billiga om vi vill ställa om till ett hållbart samhälle. Det säger Misse Wester, forskare i miljöpsykologi.

Sveriges utsläpp ökar – i andra länder

I måndags släppte Naturvårdsverket en granskning av svenskars konsumtionsutsläpp. Medan utsläppen inom Sveriges gränser minskar ökar påverkan från de importerade varorna och resorna. Allt som allt har Svenskars utsläpp totalt ökat med 6 procent sedan 1993.

Skog

Global konsumtion driver regnskogsskövlingen

Allt större andel av avskogningen i tropikerna beror på storskalig jordbruksproduktion. Det visar ny rapport från Chalmers.

Mat & jordbruk

Omstridd datummärkning leder till stort svinn

En viktigt skydd för konsumenten eller ett sätt att sälja ännu mer varor? Datummärkningen är omstridd och spelar en viktig roll för sättet vi konsumerar livsmedel. I Sverige uppskattas en tredjedel av hushållens matsvinn kunna kopplas till datummärkning.

Mat & jordbruk

Svenska hushåll tillhör de värsta matkastarna

En tredjedel av all mat som produceras i världen går förlorad i svinn, men probleminsikten hos svenska konsumenter är fortfarande liten.

Livsstil & konsumtion

”Konsumtionismen kan inte bekämpas med konsumtion”

Vi människor är inte bara konsumenter utan också medborgare och det är här nyckeln till hållbara konsumtionsmönster står att finna. Genom att tilltalas i egenskap av medborgare, som en del i en samhällelig gemenskap, ökar legitimiteten för att tala inte bara om individens frihet utan också individens ansvar, skriver Josefin Wangel, forskare vid avdelningen för miljöstrategisk analys, KTH.

Livsstil & konsumtion

Forskare undersöker landet bortom tillväxten

I över 200 år har vi haft ständig tillväxt. Vad händer om den avstannar? Mikael Malmaeus och Christer Sanne är två forskare som menar att det är hög tid att våga ”bryta” med tillväxten och sätta välfärd före välstånd.

Livsstil & konsumtion

Tio myter om hållbar konsumtion som leder beslutsfattare fel

Ska vi nå ett hållbart samhälle måste konsumtionsmönstren ändras i grunden och politiken tydligare visa vägen. Det är budskapet i en stor forskningsstudie från Nordiska Ministerrådet där 10 myter om hållbar konsumtion skingras.

Livsstil & konsumtion

Gröna utopier visar att det finns alternativ till kapitalismen

Det är möjligt att både tänka och agera utanför kapitalismens ramar. Det menar Karin Bradley som studerat det hon kallar ”gröna utopier” på olika håll i världen.
– De mest intressanta utopierna idag är de som tar utgångspunkt i människors vardagsliv och kopplar samman miljöfrågan med livskvalitet, gemenskap och meningsskapande.