149 artiklar

Biologisk mångfald

92 artiklar

Hållbara städer

43 artiklar

Industri & Energi

156 artiklar

Kemikalier

408 artiklar

Klimat

33 artiklar

Landsbygd

212 artiklar

Livsstil & konsumtion

185 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

52 artiklar

Skog

16 artiklar

Social hållbarhet

66 artiklar

Transport

155 artiklar

Vatten

Etikett

klimat

Åreskutan

Klimat

Vad är receptet på perfekt snö?

Forskare vid Luleå tekniska universitet har utvecklat ett nytt instrument som bedömer fuktighet och kornstorlek i snö, vilket kan bli användbart både inom skidindustrin och för att bedöma vinterväglag i trafiken.

Klimat

Issmältning kommer ”orsaka kaos” till 2100

Forskare varnar att dagens globala politik kommer att leda till ökad is-smältning, vilket kan försvaga strömmarna och skapa störningar i havsströmmarna.

Livsstil & konsumtion

Förbättrad statistik kring konsumtionens klimatpåverkan

Naturvårdsverket förbättrat uppföljningen med nya indikatorer för fem prioriterade områden.

Klimat

Permafrosten värms allt snabbare

Under det senaste decenniet har permafrosten blivit 0,3 grader varmare. Det visar en studie i Nature Communications, som sammanfattar mätresultaten från mer än 150 borrhål runtom i Arktis, på Antarktis och i bergsområden med permafrost.

Mat & jordbruk

Komjölk klimatsämre än alternativen

Forskare har tittat på hur olika matvaror påverkar klimat, markanvändning och vattenförbrukning. I alla tre fallen var vegetabiliska mjölkalternativ bättre än animalisk mjölk.

Klimat

Miljöproblem måste analyseras tillsammans

Globala miljöproblem kan hanteras med hjälp av olika styrmedel, men flera miljöproblem måste adresseras samtidigt för att nå optimal effekt. Det framgår av en artikel publicerad i tidskriften Nature Sustainability.

Hållbara städer

Nya energikrav på byggnader kritiseras

Boverket har förslagit en skärpning av byggreglernas energikrav. Kraven möter dock kritik för att vara otillräckliga från representanter från Swedisol, Världsnaturfonden WWF och 100 % Förnybart.

Klimat

”Priset på utsläppsrätter måste vara mycket högre”

För att få upp priset på utsläppsrätter så etablerades den första januari en reserv inom EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Livsstil & konsumtion

Svenskar ökar sin konsumtion – tvärtemot vad de tror

Svenska folket tror att de har minskat sin konsumtion under året, men sanningen är den motsatta. Det visar statistik ur Konsumtionsrapporten 2018.

Klimat

Psykologin bakom vår klimatpassivitet

Psykologiska barriärer och övertro på oss själva och teknik ligger bakom att vi inte alltid agerar, trots larmrapporterna om klimathotet.

Klimat

Trots risker: Börsbolag saknar strategi för klimatkonsekvenser

Trots nytt EU-direktiv är europeiska börsbolag dåliga på att redovisa hur klimatförändringen påverkar deras affärsmodeller. Det visar en europeisk studie som har analyserat ett urval av europeiska års- och hållbarhetsredovisningar.

Klimat

Forskare efterlyser ”drastisk storskalig insats”

En ny FN-rapport visar att gapet ökar mellan ländernas utsläpp och utsläppsminskningarna som krävs för att nå klimatmålen. Det innebär att risken för att världen blir tre grader varmare i slutet av detta århundrade ökar.

Klimat

Parisavtalets mål: Nu har tio svenska kommuner fått klimatbudgetar

Nu har tio av Sveriges kommuner fått sina första koldioxidbudgetar.

Klimat

Tvärvetenskaplig klimatforskare på väg till Uppsala

Klimatforskaren Keri Facer tar över stafettpinnen från Kevin Anderson och blir Uppsala universitetets nästa gästprofessor på Zennströms klimatprofessur. 

Klimat

Klimatforskare hyllar Greta Thunberg

"Vuxna säger till Greta att hon borde studera till klimatforskare istället för att strejka. Men på sistone har Greta gjort mer för att uppmärksamma det akuta läget för klimatet än någon av oss forskare." Det skriver ett antal klimatforskare som idag demonstrerar med Greta på Mynttorget i Stockholm.

Klimat

Finanssektorn avgörande för klimatet

Det globala klimatet påverkas av hur ett begränsat antal internationella investerare agerar. Det visar en ny studie av forskare från Stockholm Resilience Centre.

Klimat

Tryck på universiteten att minska sina utsläpp

Studenter, lärare och forskare kräver en halvering av universitetens växthusgasutsläpp.

Hållbara städer

Bostäder åt alla ökar kraven på Indiens arkitekter

Den snabba urbaniseringen i kombination med klimatförändringar väntas drabba Indiens fattiga och utsatta människor hårt. Indiens regering har som målsättning att skapa bostäder för alla. Detta ökar kraven på landets arkitekter och stadsplanerare. Syftet med projektet Building Inclusive Urban Communities är att öka kunskapen om social hållbarhet redan vid utbildningen av dessa yrkesgrupper.

Klimat

Kvävebrist i klimatförändringarnas spår

En studie där forskare tittat på 43 000 växtprover från hela världen har visat att växters tillgång på kväve minskar när klimatet blir varmare. Det kan påverka skogarnas förmåga att ta upp koldioxid från atmosfären.

Klimat

Stora däggdjur kan ge bättre klimat

Satsningar på att återuppbygga svaga bestånd av stora vilda däggdjur kan bidra till att motverka klimatförändringar. Denna slutsats drar en grupp ekologer från lärosäten i flera länder, däribland SLU.

Klimat

Regioner och landsting har sparat 200 miljoner genom energieffektivisering

Sedan 2009 har flera framsteg gjorts i regioner och landsting inom bland annat energianvändning, antibiotika och förnybart. Det visar SKL:s senaste granskning.

Klimat

IPCC-forskare sammanfattar rapport – i diktform

Andy Reisinger, en av forskarna i FN:s klimatpanel, har hittat ett nytt sätt att kommunicera klimatrapporter. På twitter sammanfattade han veckans IPCC-rapport i diktformen haiku.

Klimat

Nästan dubbelt så stor uppvärmning i Sverige

Uppvärmningen i Sverige är nästan dubbelt så stor som på global skala, vilket beror på landets nordliga läge. Vi ser redan i dag effekterna av ett varmare klimat, och i fortsättningen kan vi räkna med kortare snösäsong och mer extrema väder.

Industri & Energi

Mark- och byggsektorn står för stor del av kommunernas utsläpp

En miljöspendanalys som Upphandlingsmyndigheten gjort visar hur kommunernas inköp påverkar miljö och klimat.

Klimat

Årets sommar 2-3 grader varmare än normalt

Det extrema kan bli normalt. Till sekelskiftet kan somrar som i år vara normala, enligt SMHI.

Klimat

Alla större europeiska städer varmare

Alla större europeiska städer är varmare under 2000-talet än 1900-talet, visar en mätning av Journalistnätverket European Data Journalism Network.

Mat & jordbruk

Förpackningar en lösning för minskat matsvinn

1,3 miljarder ton livsmedel slängs globalt varje år, och bidrar till stora miljö- och klimatproblem. Nu har forskare tittat på hur framtidens förpackningar kan bidra till att minska svinnet.

Birgitta Evengård

Livsstil & konsumtion

”Ett friskt ekosystem ger friska människor”

En katt bland hermeliner – så skulle Birgitta Evengård kunna beskrivas. Som medicinare poängterar hon att människan är en del av naturen och att friska ekosystem är basen för friska människor. Men trots att klimatvetenskapen har många år på nacken, är hon fortfarande relativt ensam att tala om den i medicinska termer.

Mat & jordbruk

”Om vi fixar maten så fixar vi också planeten”

"All den forskning som jag har lett vid Stockholm Resilience Centre visar att maten är den största enskilda orsaken till globala miljöproblem. Det innebär att om vi fixar maten så fixar vi också planeten", säger professor Johan Rockström. Han är nu aktuell med ny kokbok tillsammans med kocken Malin Landqvist och doktoranden Victoria Bignet.

Klimat

Sveriges utsläpp ökade första delen av 2018

Första kvartalet 2018 ökade Sveriges utsläpp med 3,4 procent jämfört med samma period 2017.

Flygplats

Klimat

”Klimatförnekelse utbrett i samhället”

Trots att forskarkåren under de senaste 30 åren har blivit allt mer enig om klimatförändringarnas förödande effekter, så ökar klimatförnekelsen. Hur går det ihop? Det ska ett nytt internationellt forskarnätverk söka svar på.

Biologisk mångfald

Efter torkan: Granbarkborren frodas i södra Sverige

På flera håll i södra Sverige förekommer nu angrepp av granbarkborren. Omfattningen bedöms vara den värsta på tio år och orsaken är sommarens värme, som gjort att skadeinsekten redan hunnit få avkommor som svärmar, vilket är ovanligt.

Klimat

Rekordmånga nya bilar i Europa

Aldrig tidigare har så många nya bilar registrerats i Europa.

Klimat

Klimatet – valets viktigaste miljöfråga

Två tredjedelar av partiernas ledande riksdagskandidater anser att klimatförändringen är det allvarligaste miljöproblemet, enligt en valenkät som IVL Svenska Miljöinstitutet har genomfört.

Klimat

Antalet parkeringsplatser kunde halveras

Ett forskningsprojekt i Lerum och Nödinge har studerat hur kommuner kan öka byggandet samtidigt som utsläpp från transporter minskar.

Klimat

Populärt att räkna ut sina utsläpp

Sedan lanseringen har närmre 230 000 svenskar använt klimatkalkylatorn som Stockholm Environment Institute (SEI) utvecklat i samarbete med WWF. 

Klimat

Varmare klimat ställer högre krav på arbetsmiljön

Människor som arbetar i varma klimat riskerar att utsätts för hårdare prövningar till följd av klimatförändringar. Om temperaturen ökar med ett par grader blir det omöjligt att arbeta inom fysiska utomhusyrken i vissa delar av världen, visar en ny avhandling.

Klimat

Sverige tros idag ha fått en ny högsta bergstopp

Varje år mäter forskare Sveriges högsta berg, Kebnekaise. I år verkar vi få en ny högsta nivå då sydtoppen smälter snabbt av värmen.

Klimat

”Ja, värmeböljan hänger samman med klimatförändringar”

"Vi har dopat vädret med växthusgaser, detta är resultatet. Och det kommer mer." Det skriver meterologen och klimatexperten Martin Hedberg i ett inlägg.

Klimat

Hetare Spanien har inte gett fler värmerelaterade dödsfall

Antalet värmerelaterade dödsfall i Spanien har inte ökat, trots varmare somrar. Det visar en studie där forskare har analyserat data från 47 städer mellan 1980 och 2015.

Skog

Skogsbränderna större än branden i Västmanland 2014

Nu pågår stora bränder i Sverige, och det totala området som brinner är större än branden i Västmanland 2014. Det säger MSB till SVT. Då ansågs branden i Västmanland vara den värsta branden i Sverige sedan 50-talet.

Klimat

400 månader i rad med högre medeltemperaturer

April blev den 400:e månaden i rad med högre medeltemperaturer än under 1900-talet.

Klimat

Ny rapport: Gas ingen lösning för sjöfarten

Enligt en rapport gjord av University Maritime Advisory Services (UMAS) kan flytande naturgas som bränsle innebära ökade klimatutsläpp för fartygsflottan. 

Klimat

Lund inrättar lokalt klimatpolitiskt råd

Forskare från Lunds universitet och SLU föreslås granska kommunens lokala klimatarbete i ett lokalt klimatpolitiskt råd.

Transport

Klimatmål nedprioriteras i infrastrukturplanering

De nationella miljö- och klimatmålen för transporter kan tappa i betydelse när politiken genomförs i regioner och kommuner. Nu ska forskare studera hur målen bättre kan implementeras i de nationella, regionala och lokala besluten.

Mat & jordbruk

Äta veganskt det ”enskilt största” du kan göra för miljön

Enligt en ny studie är att äta växtbaserad kost, att undvika kött och mejerier, det sannolikt "enskilt största" du kan göra för att minska din miljöpåverkan.

Klimat

Så skapas trovärdig klimatkommunikation

I stället för att studera vad som är trovärdig information om klimatförändringar, så undersökte forskaren Therese Asplund vad människor uppfattar som trovärdig information.

Klimat

Biljonsparande att klara 1,5-gradersmålet

En studie publicerad i tidskriften Nature visar att vi kan vinna upp till 20 biljoner dollar på att hålla den globala uppvärmningen nere till 1,5 grader vid slutet av århundradet, jämfört med 2 grader.

Klimat

Transportbranschens utsläpp ökar mest

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin är oförändrade 2017 jämfört med fjolåret, enligt ny statistik från SCB. Hushållen och tillverkningsindustrin uppvisar minskade utsläpp medan transportbranschen ökar.

Klimat

”Kraftigare värmeböljor än hittills simulerat”

Extremt kalla vintrar, värmeböljor och torka på sommaren blev konsekvenserna för 12 000 år sedan då Golfströmmen försvagades markant. I princip skulle en liknande situation kunna inträffa i dag, enligt en ny studie.

Transport

Långsamt för den fossilfria fordonsflottan

Enligt uträkningar gjorda av 2030-sekretariatet går Sveriges arbete för en fossilfri fordonsflotta långsamt. Sedan förra året har utvecklingen inom flera områden stannat av eller gått åt fel håll.

Klimat

Sjöfartens miljöpåverkan utvärderas

Nu ska forskare från IVL och Chalmers värdera sjöfartens olika miljöbelastningar och se hur styrmedel kan utformas effektivt. 

Klimat

”Alla måste ställa om – inte minst vindrickare”

Viner baserade på de mest populära druvorna kan försvinna på grund av klimatförändringarna enligt Lundaforskaren Kimberly Nicholas, som uppmanar både producenter och konsumenter att vara öppna för olika druvor.

Mat & jordbruk

Dålig kunskap om jordbrukets sårbarhet

Det finns kunskapsluckor om jordbrukets sårbart inför framtida klimatförändringar och metoderna för att bedöma sårbarhet behöver utvecklas. Det visar en avhandling från Linköpings universitet.

Mat & jordbruk

Så fixar du bästa boendet för fågelungarna

Undvik att spika upp fågelholken i söderläge och välj en skuggig plats. Det rådet kommer från forskare som har noterat att fågelungarna växer sämre i värme.

Klimat

Minskade utsläpp från hushållen

Hushållens utsläpp av växthusgaser minskade och de totala utsläppen av växthusgaser planade ut. Däremot ökade utsläppen från tillverknings- och transportindustrin. Det visar den slutliga utsläppsstatistiken för Sverige 2016 från SCB:s Miljöräkenskaper.

grönsaker

Mat & jordbruk

Bästa dieten för planeten – och dig

Hälsoforskare vet vad vi ska äta för att må bra och miljöforskare har koll på hur vi ska äta för en hållbar utveckling. Men hur ska vi äta för att värna om både hälsa och miljön - samtidigt? Det ska forskare nu ta reda på i ett omfattande tvärvetenskapligt projekt.

Hållbara städer

Så ska byggsektorn bli klimatneutral

Sverige har ett mål om klimatneutralitet till 2045. Nu har en av de svåraste sektorerna, bygg- och anläggningssektorn, tagit fram en färdplan för hur de ska lyckas med omställningen.

Klimat

Klimatskadlig verksamhet subventioneras med miljardbelopp

I en granskning har Naturskyddsföreningen kommit fram till att att en stor summa av våra skattepengar, hela tre gånger större än hela den samlade miljöbudgeten, varje år subventionerar klimatskadlig verksamhet.

Klimat

Marken kan bli en ”kolbomb”

När klimatet blir varmare ökar risken att marken blir en ”kolbomb” som skyndar på klimatuppvärmningen ytterligare. Det visar forskare från bland annat Göteborgs universitet.

Klimat

Ökade utsläpp tredje kvartalet 2017

Ny statistik från Naturvårdsverket visar att Sveriges klimatpåverkande utsläpp ökade med en procent det tredje kvartalet i fjol jämfört med samma period 2016. Bakom ökningen står främst industrin.

Skog

Nu ska skogens klimateffekt utvärderas

Nu ger regeringen Sveriges Lantbruksuniversitet i uppdrag att se över hur mycket växthusgaser den svenska skogen tar upp respektive släpper ifrån sig. I uppdraget ska SLU ta fram prognoser och scenarier till grund för Sveriges klimatrapportering.

Transport

Flyg och båt beräknas stå för 40 procent av utsläppen 2050

Om inga åtgärder vidtas beräknas den globala flygsektorn och sjöfarten stå för 40 procent av alla koldioxidutsläpp år 2050, enligt en rapport framtagen av Europeiska miljöbyrån.

Klimat

Klimatmodeller har övertro till tekniska lösningar

I dag presenterade forskare en rapport som slår fast att klimatmodellerna bygger på en övertro på tekniska lösningar. Enligt experterna kan ingen av de tekniker som diskuteras eller finns i dag motverka klimatpåverkan i omfattningen exempelvis IPCC:s modell räknar med.

Klimat

Klimatförändringar kan sprida denguefeber till Europa

Ett varmare klimat gör att risken för att sjukdomen denguefeber sprids till Europa ökar. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet.

Transport

Bilpooler ett svar för landsbygden

2016 fick VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, i uppdrag av regeringen att utvärdera vad som kan öka medborgarnas vilja och möjlighet att utnyttja kollektivtrafiken på landsbygd. En av lösningarna är en app som underlättar för delningsekonomi.

Klimat

Transport och mat störst klimatpåverkan för VM

Tre civilingenjörsstudenter vid Luleå tekniska universitet har beräknat koldioxidutsläppen inför Alpina VM i Åre 2019. Resultatet visar att evenemanget står sig bra gentemot andra liknande arrangemang.

Klimat

Klimatförändringar hot mot flera av havets arter

Högre temperatur och sötare vatten gör att förutsättningarna för djur och växter förändras i våra hav. En ny rapport visar att till exempel blåmussla, tång och torsk i Östersjön kan påverkas hårt av klimatförändringar.

Klimat

Ny utredning ska kartlägga svenskars klimatutsläpp

Svenskars klimatavtryck har legat stilla de senaste tjugo åren, om flyg och konsumtion räknas in. Därför ska svenskars utsläpp orsakade av konsumtion utomlands, med fokus på livsmedel och flyg, nu utredas av Naturvårdsverket.

Livsstil & konsumtion

Så ökas elevers förståelse för ekonomi och miljö

"Borde-frågan borde få högre status i ekonomiundervisningen", säger nydisputerade Caroline Ignell. Hon har kommit fram till att gymnasieelever som blir tillfrågade hur saker borde vara utvecklar en större förståelse för hur priset på varor och tjänster kan bidra till att påverka miljön.

Klimat

Sveriges utsläpp minskar – men inte tillräckligt snabbt

Naturvårdsverket har följt upp utvecklingen för Sveriges utsläppsminskningar fram till 2030. Uppföljningen visar att målen går att nå, men att det går för långsamt.

Klimat

Miljonsatsning för att minska sjöfartens miljöpåverkan

I ett nytt projekt har en forskargrupp från VTI och Göteborgs universitet fått 6,4 miljoner kronor för att analysera vilka åtgärder som mest kostnadseffektivt kan minska sjöfartens utsläpp.

Klimat

Allmänheten skeptisk till klimatmanipulering

Det lämpliga i att manipulera klimatet med hjälp av ingenjörskonst har diskuterats fram och tillbaka. Nu visar en ny studie att allmänheten är skeptisk till så kallad geoengineering mot den globala uppvärmningen. 

Klimat

Spår i havsbotten visar Antarktis känslighet

Tusentals spår efter isberg i havsbotten vittnar om hur Antarktis is hastigt bröts upp och drog sig tillbaka för mer än 10 000 år sedan. En liknande situation kan uppstå igen, bland annat på grund av varmare havsvatten.

Klimat

Han ska leda det nya klimatpolitiska rådet

Igår beslutade regeringen att utse Ola Alterå till kanslichef vid det klimatpolitiska rådet. Han har tidigare arbetat på Näringsdepartementet som statssekreterare och har nyligen varit utredare åt regeringen om cirkulär ekonomi.

Klimat

Tidigare vårar ökar skogarnas koldioxidupptag

En allt tidigare vår gör att träden kan ta upp mer koldioxid från atmosfären, vilket kan dämpa ökningen av växthusgaser. Det visar en studie från Lunds universitet.

Vatten

Musslor orsakar stora metanutsläpp i Östersjön

Musslor och maskar är stora producenter av växthusgasen metan, visar en ny studie vid Stockholms universitet och Cardiff University. Enligt studien släpper musslor i Östersjön ut lika mycket metan som 20 000 mjölkkor.

Mat & jordbruk

Framtidens traktorer självkörande och eldrivna

Forskningsinstitutet Rise har undersökt hur självkörande elmaskiner kan användas i jordbruket och kommit fram till att man kan spara in på både kostnader och klimatutsläpp.

Transport

Moderna dieselbilar släpper ut fem gånger över gränsen

Moderna dieselbilar överskrider utsläppsgränserna av kväveoxider fem gånger i verklig körning. Det visar preliminära resultat från en europeisk studie på över 700 000 fordon.

Klimat

Nya beräkningar för nästa klimatrapport

Forskare förbereder nu uppbyggnaden av ett stort dataarkiv med nya beräkningar av ett klimat i förändring. Det ska bland annat användas i FN:s klimatpanels nästa rapport.

Klimat

Elever hjälper forskare förstå hösten

Skolelever ska hjälpa forskare att samla in fakta om höstlövens utveckling. Syftet är att bättre kunna förutsäga hur klimatförändringar påverkar när hösten börjar och slutar.

Klimat

Sannolikt att klimatförändringar förvärrat ovädret i Houston

"Det mänskliga bidraget kan vara upp till 30 procent eller så av den totala nederbörden som kommer ut ur stormen", menar klimatforskaren Kevin Trenberth.

Klimat

”Medan klockan tickar” – I huvudet på klimatforskare

Under The Stockholm Act möts forskare med näringsliv, konstnärer och politiker. Till veckan har Stockholm Environment Institute bidragit med en föreställning som bygger på personliga intervjuer med fyra klimatforskare.

Biologisk mångfald

Färre kräftor i sommar

Så här års undrar många hur kräftfisket kommer att bli, och en prognos från SLU indikerar en nedgång på uppemot 15 procent jämfört med i fjol.

Klimat

Bara fem procents chans att nå Paris-målen

Enligt en studie från University of Washington är det bara 5 procents chans att den globala uppvärmningen håller sig under två grader. Istället är det 90 procents chans att uppvärmningen når mellan 2-4.9 grader till 2100.

Klimat

Brist på klimatforskare ett problem för Australien

Enligt en ny rapport av Australian Academy of Science saknar landet 77 heltidstjänster klimatforskare för att kunna leverera nödvändig klimat- och väderdata till lantbrukare, kustområden och internationella organisationer.

Biologisk mångfald

Fler fågelarter i stabilt klimat

Ny forskning visar att fler fågelarter har uppkommit eller överlevt i områden med stabilt klimat jämfört med områden där klimatet förändrats. 

Klimat

Så minskar du dina koldioxidutsläpp

En ny forskningsstudie har identifierat de fyra livsstilsval som är mest effektiva för att minska en persons koldoixidavtryck: att äta växtbaserad kost, undvika flygresor, leva utan bil och ha färre antal barn.

Klimat

Tusentals skärgårdsöar kan slukas av havet

En fjärdedel av Stockholms skärgårdsöar kan vara borta om 100 år på grund av klimatförändringar, visar en ny avhandling från Stockholms universitet.

Vatten

Havshöjningen kan leda till två miljarder flyktingar 2100

Baserat på sammanställd forskning drar forskare slutsatsen att havshöjningen kan leda till två miljarder klimatflyktingar vid slutet av århundradet. Det är en femtedel av världens dåvarande befolkning.

Klimat

”Make our planet great again”

Snabbt efter valet gick Frankrikes nye president Emmanuel Macron till attack mot Donald Trumps hantering av klimatfrågan. Nu investerar landet 30 miljoner euro på ny klimatforskning. 

Klimat

Framsteg för klimatvänligt ris

För två år sedan presenterades forskningsresultat om ett klimatvänligt ris och i veckan tecknade SLU avtal med en kinesisk investerare om ett projekt för att vidareutveckla forskningsresultaten för den globala risodlingen.

Klimat

Klartecken för oberoende klimatpolitiskt råd

Samma dag som USA:s besked att lämna Paris-avtalet väckte starka känslor världen över så meddelade Sveriges regering att ett nationellt klimatpolitiskt råd blir verklighet till årsskiftet.

Biologisk mångfald

Klimatförändringar hotar svenska blåmusslor

Det varnas för allt färre blåmusslor i Norge, Danmark och längs den svenska västkusten. Nu menar forskare att varma vintrar ligger bakom minskningen.

Vatten

”Dagens vattenbrist är bara början”

"Vi behöver nu på allvar fundera över vilket samhälle vi ska bygga för att möta framtiden och vad vattnet ska räcka till under torra år". Det skriver Pär Holmgren, meterolog och naturskadespecialist, i Dagens Samhälle.

Klimat

Forskare: Halvera utsläppen var tionde år

I tidningen Science presenterar en internationell grupp forskare "Global Carbon Law" - vilket enligt huvudförfattaren Johan Rockström kan ge oss chans att nå Parisavtalet.

Övrigt

Så går det för Sveriges hållbarhetsarbete

I en ny rapport analyserar SCBs statistiker hur Sverige uppfyller de 17 målen som ingår i Agenda 2030.

Klimat

Fossillobbyns inblandning i förhandlingar ifrågasätts

Efter förra årets COP-möte i Marrakesh har flera miljöorganisationer väckt frågor om fossilindustrins inblandning i klimatförhandlingar.

Klimat

Kol som gör gott

I Sverige är biokol kanske mest känt som ”det svarta guldet”, ett jordförbättringsmedel som kan öka skörden i tork-känsliga och hårt brukade jordar. Men biokol har också en mer okänd, ännu outnyttjad, potential som kolsänka.

Klimat

Varm vinter försenar fjärilar

En kort och varm vinter gör att fjärilar flyger senare, det visar ny forskning från Stockholms universitet.

Klimat

Hundraårig studie återupptas i Abisko

En hundra år gammal studie över snösmältning och vegetationens växlingar i nationalparken Abisko ska genomföras igen, denna gång med allmänhetens hjälp.

Klimat

Norden går samman i ny klimatdeklaration

Vid ett möte med Nordiska Ministerrådet i Oslo under tisdagen antog de nordiska länderna en ny gemensam klimatdeklaration. "Det nordiska ledarskapet kommer bli väldigt viktigt framöver", sa klimatminister Isabella Lövin till Ekot. 

Klimat

Så klimatsmart är påskmaten

När påsken står inför dörren handlas det ägg som aldrig annars. Men vad har äggen och resten av påskmaten för klimatavtryck? Extrakt har tittat på Mat-klimat-listan från SLU.

Klimat

Sverige bäst i klimatmätning

I en ny mätning är Sverige bäst i EU på att arbeta för Parisavtalets mål. "Det känns fantastiskt att vi får det här höga betyget", säger Isabella Lövin till TT.

Hållbara städer

Förbered er på översvämningar

Forskare från Lunds universitet varnar nu för att våra stränder kan komma att försvinna och att antalet översvämningar kommer att öka. Värst drabbat förutspås Skåne bli, men problemen väntas röra sig norrut i takt med att landhöjningen inte längre kompenserar för den allt snabbare havsnivåhöjningen.

Biologisk mångfald

Naturskådare – en allt viktigare kunskapskälla

Naturintresserade har alltid varit viktiga inom medborgarforskning. I vår tar fågelforskningen ett kliv framåt när man mer strukturerat tar hjälp av en av de kunnigaste grupperna – fågelskådarna.

Klimat

Klimatet större fråga för unga

Klimatförändringar är den viktigaste samhällsfrågan för unga, det visar en ny Sifo-undersökning som har genomförts på uppdrag av miljöorganisationen WWF.

Klimat

Regeringen går vidare med klimatskatt på flyg

I november presenterade en statlig utredning en flygskatt. Idag meddelade regeringen att de går vidare med förslaget.

Klimat

Miljardnedskärning hotar miljömyndigheter i USA

Vita huset har föreslagit att dra ner på anslagen till miljömyndigheten EPA och metrologiska myndigheten NOAA. Om budgetminskningen går igenom kan EPA förlora en femtedel av personalen under det första året, skriver Washington Post.

Klimat

Skolelevers mätningar gav viktiga svar

Nästan 3500 högstadieelever har bidragit till en forskningsstudie om insjöar och global uppvärmning, som nu publiceras i den vetenskaplig tidskriften Nature. Resultaten visar att vattentemperaturerna generellt håller sig låga trots att luften blir varmare, vilket dämpar utflödet av växthusgaser.

Klimat

Hotet mot USA:s klimatforskning

Bara minuter efter att Donald Trump svurits in raderades Vita husets fakta om klimat, något som över en månad senare ännu inte uppdaterats. Det är inte det enda som väckt oro för presidentens inställning till klimatfrågan – och vad som kan hända med den amerikanska klimatvetenskapen.

Klimat

2016 blev tredje raka rekordvarma året

FN:s klimatorgan WMO bekräftar att 2016 är det varmaste året de noterat och beskriver det som ett extremt år för klimatet. Arktis havsis är också mindre än någonsin.

Klimat

Ute för att rädda de svenska vintrarna

Hur kommer klimatförändringarna påverka de svenska vintrarna och antalet skiddagar? Miljöorganisationen Protect Our Winters har gått till botten med frågan och funnit både ett hoppfullt och ett mer dystert klimatscenario.

Klimat

Så ska skidälskarna få en fortsatt lång säsong

I Sverige kommer vi framöver att få förlita oss till konstsnö och lagring av snö mellan skidsäsongerna. Det säger Nina Lintzén som disputerar om snöegenskaper relaterat till klimatförändringen och skidåkning.

Biologisk mångfald

Gränsen närmar sig för tåliga ripor

Ripor är anpassade för kalla klimat. I takt med ökade temperaturer efter istiden har riporna flyttat längre norrut och högre upp i bergen. Men ny forskning från Naturhistoriska riksmuseet visar att i en ännu varmare framtid kommer riporna ha svårt att hitta nya ställen att leva på.

Klimat

Fler växter minskar koldioxidkrisen

Varmare klimat och mer koldioxid i luften har gett oss fler växter på jorden. Det har gjort att en ytterligare ökning av koldioxid i atmosfären bromsats av något.

Livsstil & konsumtion

Höjd skatt på kött kan minska utsläpp

En klimatskatt på kött och mjölk skulle leda till avgörande minskningar av utsläpp. En halv miljon liv skulle räddas om året på grund av dietförändringen. Det menar forskare på Oxford University.

Klimat

Clinton vs Trump – så olika tänker de i klimatfrågan

Vinner Hillary Clinton det amerikanska presidentvalet så fortsätter USA:s klimatpolitik på Barack Obamas inslagna väg. Segrar Donald Trump så blir landets inställning i klimatfrågan en helt annan.

Klimat

Sverige tillhör ”värstingligan”

Idag lanseras WWF:s Living Planet Report som fastslår att vi är på väg mot det sjätte massdöendet. Fyra av planetens nio trösklar som upprätthåller liv på jorden har enligt Stockholm Resilience Centre redan överskridits. Men det går att vända trenden.

Klimat

”Utan jämställdhet kan vi glömma klimatet”

I debatten om klimatet saknas ett feministiskt perspektiv. Ska vi klara de klimatutmaningar vi står inför behöver resurserna fördelas mer rättvist. Det menar Linnea Engström, EU-parlamentariker och aktuell med en ny bok.

Klimat

Film viktigt för ökad klimatförståelse

Film har en central roll i att sprida förståelsen av klimatförändringarnas effekter, men även i att tackla den ångest som klimatförändringar för med sig.

Klimat

Klimatuppvärmningen pågått längre än tidigare trott

Sedan 1830 har temperaturen på jorden mestadels stigit uppåt. Klimatuppvärmningen på jorden började alltså långt tidigare än vad man hittills har trott.

Hållbara städer

Ingen guldmedalj till miljöarbetet i Rio

Inför ansökningsprocessen om att få arrangera OS utlovade Rio en mängd miljöåtaganden som skulle genomföras om de olympiska spelen tillföll Brasilien, men utfallet av dessa löften är tyvärr inte mycket att hurra för.

Transport

Fossiloberoende bilar dröjer

Etanolbilar är på väg att försvinna och försäljningen av elbilar går ned. Målet om fossiloberoende fordon på våra vägar till år 2030 alltmer avlägset. Det uppger 2030-sekretariatet, som organiseras av tankesmedjan Fores, i en ny rapport.

Mat & jordbruk

De modiga skolköken – med rätt att servera blomkål

På Nya Påvelundskolan i västra Göteborg är målet att minska skolkökets klimatpåverkan med 40 procent till år 2030. En ny databas gör det enklare för storkök att klimatberäkna måltider, och nu består bara utmaningen att få barnen att äta de nya rätterna.

Klimat

”Den fossilfria fordonsflottan står redo och väntar”

Oavsett hur det politiska målet ”en fossilfri fordonsflotta 2030” tolkas kommer användningen av fossila bränslen att snabbt behöva minskas för att slutligen helt fasas ut. Förutsägbara och långsiktiga spelregler mot denna framtid är mycket viktigt, eftersom utfasningen måste påbörjas snarast för att nå målet.
Med intelligent reglering kan statens inkomster bibehållas via större andel egenproducerade biodrivmedel och el, samtidigt som Sverige undviker import av dyra oljeprodukter.
Det skriver debattörer från Lunds Tekniska Högskola, Luleå Tekniska Universitet, EON, Agroetanol och Sekab på Extrakt Debatt.

Klimat

Sista timmarna på klimatmötet

Trycket höjs nu både för delegaterna inne i förhandlingsrummen i Paris och hos aktivisterna utanför dem. För att få en bild av vad de sista timmarna på klimatmötena innebär har Extrakt intervjuat före detta miljöministern och förhandlaren Lena Ek och Mathias Fridahl, klimatforskare med inriktning på internationell miljöpolitik.

Industri & Energi

Tio miljöteknikprojekt som kan förbättra världen

Forskningsrådet Formas har nyligen gett ut en katalog som samlar 160 miljöteknikprojekt. Extrakt har valt ut tio som fångat vårt öga extra mycket.

Klimat

Hallå där, Nina Ekelund!

Företagen kommer få en stor roll i det kommande klimatarbetet och kan både vara med och hjälpa och stjälpa. Extrakt träffade Nina Ekelund, programdirektör för företagsnätverket Hagainitiativet, och frågade om företagens roll vid klimattoppmötet i Paris.

Klimat

Piketty vill att fler inför flygskatter för klimatet

Den franska nationalekonomen Thomas Piketty har tillsammans med forskarassistenten Lucas Chancel undersökt hur utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser skiljer sig mellan olika samhällsgrupper. Nu föreslår han en flygskatt för de rikare.

Klimat

Molnig vår minskar Arktis is

En ny avhandling från Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet visar att mycket moln under våren leder till minskning av Arktis is.

Klimat

Nytt material binder koldioxid från luften bättre än någonsin

Forskare har skapat kristaller som binder koldioxid från luft mycket mer effektivt än tidigare kända material.

Vatten

”Vattenhöjningen oroar mig mest”

James Hansen är en av världens mest framstående klimatforskare, men har också blivit arresterad under två klimatmanifestationer de senaste åren. När Extrakt träffar honom på besök i Stockholm är han lugn. Aktivismen skiner bara igenom som en vag antydan av frustration.

Mat & jordbruk

Labbkött – en väg mot en mer hållbar värld?

"Hej köttälskare, hej vegetarianer. Vi behöver prata om köttets framtid." Det säger forskaren Koert Van Mensvoort om sin nya kokbok "The In Vitro Meat Cookbook" som lyfter labbköttet som en väg mot en mer hållbar värld.

Klimat

Extremväder fångat på bild

De 15 bilderna har tagits från vinnarnas galleri i en fototävling om extremväder.

Klimat

Finalisterna i Årets hållbara projekt utsedda

Förra året vann Dr Maombi Project som tar fram it-stöd för sjukvård i Afrika. Nu är fem nya finalister utsedda i CIO Awards 2015.

Klimat

Vart tog den fossilfria fordonsflottan vägen?

Transportsektorn växer sig till ett allt större problem, både för klimatet och hälsan. Som ett svar på det har både den förra och den nuvarande regeringen haft en vision om en fossilfri fordonsflotta till 2030. Med mindre än 15 år kvar, hur nära målet är vi?

Klimat

Geniklubben som ska rädda världen – på 10 år

Världens största miljöforskningssatsning har det kallats. "Future Earth" är ett gigantiskt tioårigt projekt som ska försöka bryta de destruktiva samhällsspiraler som orsakat dagens globala hållbarhetsproblem. 3 000 forskare är idag knutna till arbetet där Sverige fått en ledande roll.

Klimat

Det rekordvarma vädret

Det finns inte mycket annat än klimatförändringar att skylla värmen på.
Det säger Gustav Strandberg, klimatforskare på SMHI, angående att 2014 blev det varmaste året i Sverige sedan mätningarna startade 1864.

Klimat

”Snävt synsätt i svensk klimatanpassning”

Det globala handelssystemet gör att effekter av klimatförändringen överförs mellan olika platser, men de anpassningsstrategier vi tar fram i Sverige idag är fortfarande väldigt lokala. De menar Henrik Carlsen, forskare vid SEI, som efterlyser ett mer globalt perspektiv även för klimatanpassningen.

Klimat

Klimatrapporten är klar – nu måste allmänheten ta över

FN:s klimatpanel har gett kunskapsunderlaget. Nu är det upp till allmänheten att påverka världens regeringar att fatta rätt beslut. Det budskapet gav IPCC vid ett stort seminarium för allmänheten i Kulturhuset.

Klimat

IPCC: Stora utsläppsminskningar krävs för att begränsa klimatförändringarna

Det råder inga tvivel om att klimatet blir varmare och att det till största delen är människans påverkan som ligger bakom. Det slog FN:s klimatpanel IPCC fast med ännu större tyngd än tidigare, när den första delen av deras femte stora rapport, AR5, presenterades i Stockholm.

Livsstil & konsumtion

Turister tar semester från miljöfrågorna

Turister tar semester från miljöfrågorna när de reser. Trots medvetenhet om miljöeffekter fortsätter resenärerna att resa långt och flyget dominerar starkt. Det visar en nyligen publicerad avhandling från Handelshögskolan vid Umeå universitet.