178 artiklar

Biologisk mångfald

112 artiklar

Hållbara städer

59 artiklar

Industri & Energi

171 artiklar

Kemikalier

448 artiklar

Klimat

50 artiklar

Landsbygd

256 artiklar

Livsstil & konsumtion

210 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

57 artiklar

Skog

21 artiklar

Social hållbarhet

70 artiklar

Transport

167 artiklar

Vatten

Etikett

hälsa

Lasershow

Kemikalier

Lasershow istället för fyrverkerier

Nyårsafton närmar sig och många kommer fira in det nya året med traditionella fyrverkerier. Men smällarna och de vackra färgerna som fyller himlen kan påverka djurliv och miljön negativt. I år byter Söderhamns kommun därför ut nyårsfyrverkerierna mot en lasershow.

Park

Hållbara städer

Varför mår vi bra i gröna områden?

Hur påverkas människans hälsa av grönskande omgivningar? Det ska en grupp forskare söka svar på i ett omfattande forskningsprojekt, där en grupp stockholmares hälsa, rörelse och omgivningar kommer att följas ingående.

skolmatsal

Livsstil & konsumtion

Nya råd för en mer hållbar skolmat

”Mer grönt och mindre kött i skolrestaurangen.” Så lyder Livsmedelsverkets nya råd till skolorna. Förhoppningen är att de nya råden ska bidra till såväl bättre hälsa som miljö.

Birgitta Evengård

Livsstil & konsumtion

”Ett friskt ekosystem ger friska människor”

En katt bland hermeliner – så skulle Birgitta Evengård kunna beskrivas. Som medicinare poängterar hon att människan är en del av naturen och att friska ekosystem är basen för friska människor. Men trots att klimatvetenskapen har många år på nacken, är hon fortfarande relativt ensam att tala om den i medicinska termer.

Livsstil & konsumtion

Är du kostmedveten eller tillhör du socker-gruppen?

Äter du mycket kyckling, pasta, ost, dressing och oljor? Eller hör du till gruppen som konsumerar mycket yoghurt med flingor men avhåller dig från kaffe och kött? Forskare vid Lunds universitet har studerat hur människor äter efter olika matmönster.

Livsstil & konsumtion

Konstgräs dammar olika mycket

Flera av de gummigranulat som används tillsammans med konstgräs förorenar sjöar och hav. Nu har två KTH-studenter undersökt de tre vanligaste granulattyperna - resultatet visar att konstgrästypen EPDM ger betydligt fler luftburna partiklar än de andra.

Livsstil & konsumtion

Renare luft har ökat medellivslängden med ett år

Idag lever invånarna i Stockholm, Göteborg och Malmö ett år längre än för 25 år sedan. Det är tack vare mindre luftföroreningar från vägtrafiken.

grönsaker

Mat & jordbruk

Bästa dieten för planeten – och dig

Hälsoforskare vet vad vi ska äta för att må bra och miljöforskare har koll på hur vi ska äta för en hållbar utveckling. Men hur ska vi äta för att värna om både hälsa och miljön - samtidigt? Det ska forskare nu ta reda på i ett omfattande tvärvetenskapligt projekt.

Livsstil & konsumtion

Så kan maten bli mer hållbar

En grupp forskare har sammanställt åtgärder som kan ge ett mer hållbart och hälsosamt livsmedelssystem. Kärnbudskapet är att vi behöver vårda miljön för att den ska kunna förse oss med det vi behöver.

snö på en gren

Livsstil & konsumtion

Forskare undersöker varför vi blir mer sjuka på vintern

Varför blir vi oftare sjuka under vintern? Mitt i vinterkräksjukans högsäsong startar nu ett forskningsprojekt som ska ta reda på mer om luftfuktighetens roll när virus sprids.

Livsstil & konsumtion

Miljöföroreningar bakom mer än var sjätte dödsfall i världen

Under 2015 berodde mer än var sjätte dödsfall i världen på sjukdomar som uppstått av miljöföroreningar, enligt en ny rapport.

Livsstil & konsumtion

Satellitdata ska hjälpa förhindra malaria

I sydamerikanska Peru har antalet malariafall ökat de senaste åren, och 2015 rapporterades 65.000 fall. Nu arbetar forskare tillsammans med den peruanska regeringen för att genom satellitdata bättre kunna se var utbrotten sker.

Livsstil & konsumtion

Deras sätt att rena dricksvatten gav medalj

De amerikanska studenterna Ryan Thorpe och Rachel Chang, båda 17 år gamla, vann årets upplaga av Stockholm Junior Water Prize med sin nya metod att rena vatten från bakterier.

Livsstil & konsumtion

Ny upptäckt kan bidra i kampen mot malaria

En forskargrupp har kartlagt hur insekter läser av temperatur och luftfuktighet för att överleva. Upptäckten kan bli grund för bättre bekämpning av sjukdomsspridande myggor.

Livsstil & konsumtion

Sjukdomar i vägen för fattigdomsbekämpning

Enligt ny forskning är sjukdomar grund för fattigdomsfällan i världen. Sjukdomar som drabbar människor, djur eller skörd gör att många av de fattigaste får det omöjligt att ta sig ur fattigdomen - oavsett hur hårt de jobbar eller hur mycket ekonomiskt bistånd de får.

Livsstil & konsumtion

Forskare: Vi borde lämna bilarna bakom oss

Nivåerna av luftföroreningar kan vara mycket högre inuti en bil än utanför, det menar den brittiske kemiprofessorn sir David King. Om samma resultat märks i Sverige finns det dock fler svar på.

lbutikshylla med leksaker

Kemikalier

Så ska problemkemikalier bytas ut snabbare

Nu presenteras utredningen om ett substitutionscentrum för kemikalier. Betänkandet ska bidra till att öka takten i arbetet med att byta ut problemkemikalier i samhället.

Gråsparv i stadsmiljö.

Hållbara städer

Sångfåglar får oss att trivas i staden

En skogspromenad kan få axlar och stressnivåer att sjunka. Flera studier har visat hur viktiga grönområden är för att människor i städer ska må bra – men forskningen har hittills fokuserat på den visuella upplevelsen. Nu ska även naturens ljud och lukt vägas in.

Klimat

Dålig luft i Kina kan kopplas till smältande is i Arktis

De omfattande problemen med luftföroreningar som drabbade Kina 2013 hade kopplingar till smältande is i Arktis, visar ny forskning.

Livsstil & konsumtion

Värdefull restid kan minska stress för pendlare

Ju längre restid med kollektiva transportmedel, desto sämre mår pendlaren, visar en avhandling från Lunds universitet. Men det finns sätt att öka välmåendet.

Livsstil & konsumtion

Forskare: Ekologisk produktion bättre för hälsan

Europeiska forskare har kommit fram till att ekologiska produktionsmetoder ger hälsofördelar. Experterna betonar att exponeringen av kemiska bekämpningsmedel är alltför omfattande och behöver kontrolleras bättre.

Livsstil & konsumtion

Sockerbetor istället för järntabletter

Järn från växtriket istället för från kött? Forskare vill nu ta fram ett vegetariskt järntillskott som är skonsamt för magen och som inte rostar i kroppen. På så sätt hoppas de att fler människor ska slippa problemet med järnbrist.

Livsstil & konsumtion

Farliga utsläpp från matlagning ska minska

Små partiklar i röken från enklare spisar och eldstäder för matlagning ligger bakom stora hälsoproblem i världen. Forskare vid bland annat Lunds universitet och Umeå universitet ska nu studera hur skadliga ämnen från matlagningen ska minska.

Livsstil & konsumtion

Kejsarsnittbarn löper större risk för fetma

Det är 40 procent vanligare att barn i åldern två till åtta som fötts genom kejsarsnitt drabbas av övervikt jämfört med barn som föds vaginalt. Det visar ny forskning.

Kemikalier

300 miljoner barn andas skadlig luft

Var sjunde barn i världen lever i områden med luft som är sex gånger giftigare än internationella riktlinjer. Det gör att de riskerar att riskerar att dö före fem års ålder, enligt en ny studie av Unicef.

Livsstil & konsumtion

På spaning efter tystnad i Göteborg

Buller gör människor sjuka och kostar samhället miljarder. Trots detta höjer Sverige de tillåtna bullernivåerna i nybyggda lägenheter och många städer har svårt att hantera bullerfrågorna i stadsplaneringen.

Vedeldning

Livsstil & konsumtion

Så undviker du farliga partiklar när du eldar

När höstmörkret sänker sig ökar vedeldningen i många hushåll. Vad många inte tänker på är att braskaminer, pannor och öppna spisar är stora källor till utsläpp av hälsoskadliga luftföroreningar.

Biologisk mångfald

Svenskar vill skydda naturen

En majoritet av svenskarna tycker det är viktigt att skydda naturen, visar en ny undersökning från Naturvårdsverket.

Kemikalier

Koppling mellan miljögift och småbarnsfeber

Det kan finnas en koppling mellan perfluorerade ämnen i blodet hos gravida och småbarnsfeber. Det visar en ny dansk studie från Syddansk universitet.

Livsstil & konsumtion

För vissa är stadens luftkvalitet extra viktig

Luftföroreningar kostar samhället över 40 miljarder varje år. Vilka grupper i samhället drabbas egentligen värst av luftföroreningar? Och kan stadsplaneringen hjälpa de mest utsatta grupperna? Det är några av de frågor som ett nytt stort forskningsprojekt ska finna svar på.

Transport

Bättre luft i Stockholm

Minskad dubbdäcksanvändning, sänkt hastighet, dammbindning och effektivare gatustädning har sänkt mängden skadliga inandningsbara partiklar i Stockholmsluften. Det visar nya resultat från mätningar gjorda av Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, och SLB-analys vid Miljöförvaltningen i Stockholm.

Mat & jordbruk

EU tar steg mot minskad antibiotikaanvändning

EU-parlamentet antog förra veckan ändringar i EU:s lag för veterinärmedicinska läkemedel. De vill se ett förbud för kollektiv- och förebyggande behandling av djur.

Livsstil & konsumtion

Finns det bättre och sämre proteinkällor?

När ett minskat köttätande diskuteras står ofta proteinet i centrum. Protein finns i många livsmedel – men är vissa proteinkällor faktiskt bättre än andra?

Livsstil & konsumtion

Jakten på den nya antibiotikafamiljen

Forskningen efter ny antibiotika har halkat efter samtidigt som resistensen ökat. Nu inleds en kapplöpning mellan läkemedelsutveckling och bakteriell evolution.

Livsstil & konsumtion

WHO vill minska hälsoriskerna med klimatförändringarna

Inför klimatförhandlingarna i Paris har Världshälsoorganisationen WHO presenterat hur ett antal länder kommer att påverkas hälsomässigt av klimatförändringarna, samt lämnat förslag på hur dessa risker kan minskas.

Livsstil & konsumtion

Natur på recept – så kan skogen göra oss friskare

Minskad stress, smärtlindring och snabbare läkning. Forskningen har i decennier beskrivit naturen som rena dunderkuren för människan. Men vad är det som gör oss friskare? Extrakt sökte svaret i Stolpaskogen i Täby.

Livsstil & konsumtion

Din hårfärg kan innehålla förbjuda kemikalier

I en granskning på över 1300 produkter för hårfärg har Läkemedelsverket hittat fel på 39 procent av dem. Ofta stämde inte varningstexterna på produkterna, men i en del av produkterna hittades förbjudna kemikalier.

Förnyelsebara bränslen kan vara skadliga för hälsan

Livsstil & konsumtion

Förnybara bränslen lika skadliga för hälsan

Biodieselavgaser påverkar hälsan på liknande sätt som avgaser från fossil diesel. Det visar ny studie från Umeå universitet.

Livsstil & konsumtion

Kemikalier och täta hus försämrar inomhusluften

Fler kemikalier i hemmen och ett fuktigare klimat ökar behovet av bra ventilation. Men eftersom vi fått tätare och energisnålare hus har luftomsättningen i bostäderna försämrats.

Livsstil & konsumtion

Koldioxidutsläpp minskar näringen i vete och ris

Ny studie visar att viktiga näringsämnen, som järn och zink, minskar i vissa grödor när koldioxidhalten i atmosfären ökar. Detta kan särskilt slå hårt mot länder vars befolkning får sitt största intag av de viktiga näringsämnena från denna typ av grödor.

Livsstil & konsumtion

Luftföroreningar kan orsaka graviddiabetes

Luftförororeningar kan påverka gravida kvinnors hälsa. Trots att föroreningarna håller sig inom tillåtna värden. Det visar en ny studie från Lunds universitet.

Livsstil & konsumtion

Perfluorerade ämnen stör kroppens fettvävnad

Kroppens fettvävnad kan störas av kemiska substanser som finns i vår vardag. I ett antal försök har en forskargrupp vid Stockholms universitet kunnat se att perfluorerade fettsyror, som exempelvis finns i impregnerade textilier och rengöringsmedel, kan aktivera den så kallade bruna fettvävnaden i kroppen.

Livsstil & konsumtion

Cancerfall kopplas till naturliga gifter i mat

I nästan all mat vi äter finns skadliga ämnen - inte miljögifter eller besprutningsrester - utan helt naturliga gifter. Vi vet fortfarande lite om dessa ämnen, men de tycks ha stor betydelse för vår hälsa. Dag Jenssen, professor i toxikologisk genetik, försöker ta reda på mer.

Livsstil & konsumtion

Små luftpartiklar farligast

Halterna av luftburna partiklar i svenska storstäder fortsätter att vara höga. Hur oroliga ska vi som vistas där vara? Extrakt frågar Jenny Rissler, som forskar kring luftburna partiklar och deras hälsoeffekter.

Kemikalier

Nödvändigt med fokus på både hälsoeffekter och åtgärder

Vetenskapliga rön om riskerna med PCB, flamskyddsmedel och andra miljögifter har varit centrala i svenska framgångar för att få igenom internationella beslut om åtgärder. Motsvarande kunskaper om dagens föroreningar är viktiga i förhandlingar inom EU och på global nivå.

Livsstil & konsumtion

Kvinnor och män påverkas olika av miljögifter

Män och kvinnor påverkas olika av miljögifter och ofta är kvinnan det starkare könet. Miljögifterna är i första hand ett hot mot fertilitet, foster och småbarn. Det är några av de slutsatser som framkom när forskningssatsningen ”Miljögifter och könsskillnader” hade sitt slutseminarium den 22 november 2012.

Kemikalier

Tydligt samband mellan miljögifter och folksjukdomar

Uppsalaforskarna Monica och Lars Lind kan visa att det finns ett tydligt samband mellan hormonstörande miljögifter och sjukdomar som fetma, högt blodtryck, höga blodfetter och diabetes. Sjukdomar som ökar snabbt i antal och som riskerar att göra samhällets sjukvårdskostnader ohanterliga.

Livsstil & konsumtion

Barndomens trauma lade grunden till framgångsrik forskarbana

Monica Lind försökte länge förtränga sin uppväxt i en by som var svårt förorenad av miljögifter. När hon till slut vågade söka förklaringen till barndomens trauman lade hon grunden till en framgångsrik forskarbana inom miljötoxikologi.

Livsstil & konsumtion

Nu kartläggs miljögifternas dolda samhällskostnader

Aktuell forskning försöker nu uppskatta och synliggöra samhällskostnaden för olika miljögifter och kemikalier. Det är ett viktigt verktyg för att kunna argumentera för begränsningar och utfasning av farliga ämnen.

Livsstil & konsumtion

Kadmium knäcker ben och budget

Fyra miljarder kronor per år. Så mycket kostar benbrott orsakade av att vi får i oss för mycket kadmium via maten, visar en ny undersökning från Kemikalieinspektionen.

Livsstil & konsumtion

Kritiskt läge när fortplantningen påverkas

Var sjunde par lyckas idag inte få barn på naturlig väg. Priset vi betalar för den ökade infertiliteten är högt både för de individer som drabbas och för samhället i stort. Och i förlängningen kan utvecklingen bli ett hot mot hela vår överlevnad.

Kemikalier

Tuff kamp mot tåliga bakterier

Allt sedan penicillinet utvecklades i mitten av 1900-talet har antibiotika varit ett ovärderligt botemedel mot bakterieorsakade sjukdomar hos både människor och djur. Men årtionden av överutnyttjande och okontrollerade utsläpp i naturen har fått till effekt att flera sjukdomsframkallande bakterier succesivt utvecklat ett skydd mot antibiotika. Och nu sprids dessa bakterier och resistensgener på olika sätt snabbt i samhället och naturen.

Livsstil & konsumtion

Stora prövningar att vänta för sjukvården

– Utan antibiotika kommer världens sjukvård att utsättas för oerhörda prövningar, säger professor Otto Cars. Vanliga sjukdomar riskerar att bli dödliga samtidigt som en rad behandlingar som vi idag betraktar som självklara kan bli omöjliga att utföra.

Livsstil & konsumtion

Forskare tacklar problemet från olika håll

Resistensproblemet sysselsätter idag forskare i hela världen. Här följer ett axplock av sju aktuella och lovande projekt som pågår runt om i världen.

Livsstil & konsumtion

Bakteriofager hoppfullt alternativ

Bakteriofager är ett tänkbart alternativ till antibiotika. Det är ett virus som kan användas för att bekämpa bakterier utan att varken kroppen eller miljön tar skada.

Livsstil & konsumtion

Tillfälligt antibiotikastopp ger liten effekt

Vad skulle hända om vi helt slutade använda antibiotika? Försvinner de resistenta bakterierna? I Kronobergs län har man testat och resultatet var tyvärr ganska dystert.

Livsstil & konsumtion

”Jakten på billigt kött driver utvecklingen åt fel håll”

I ett internationellt perspektiv har Sveriges lantbruk måttliga problem med antibiotikaresistens. Ett ökat tryck från omvärlden gör dock att läget snabbt kan försämras.

Livsstil & konsumtion

”Marknaden kan inte lösa problemet”

Trots att läkemedelsföretagen ofta hittar substanser som biter på bakterier kommer det alltmer sällan ut nya typer av antibiotika på marknaden. Vetenskapliga problem och svårigheter att tjäna pengar är två viktiga hinder.

Livsstil & konsumtion

Antibiotikarester i havet ger effekter i hela näringskedjan

Kan utsläpp av antibiotika leda till att bakterier i havet blir resistenta? Och kan denna resistens överföras uppåt i näringskedjan och nå oss via den fisk vi äter? Det är frågor som forskare vid Göteborgs Universitet just nu brottas med.

Livsstil & konsumtion

Utsläpp och miljögifter bidrar till negativ utveckling

Antibiotikaresistens kan uppstå på flera sätt. Joakim Larsson, forskare vid Sahlgrenska akademin, misstänker att förekomsten av metaller och gifter i miljön bidrar till den negativa utvecklingen.