163 artiklar

Biologisk mångfald

99 artiklar

Hållbara städer

44 artiklar

Industri & Energi

161 artiklar

Kemikalier

425 artiklar

Klimat

39 artiklar

Landsbygd

227 artiklar

Livsstil & konsumtion

194 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

55 artiklar

Skog

17 artiklar

Social hållbarhet

67 artiklar

Transport

160 artiklar

Vatten

Etikett

GMO

Livsstil & konsumtion

Hård forskarkritik mot Greenpeace

”Det gyllene riset” kan hindra synskador och blindhet för hundratusentals barn årligen. Men spridningen av riset hotas på grund av motstånd och vilseledande kampanjer från Greenpeace, skriver nu forskare.

Mat & jordbruk

”Lagstiftning stigmatiserar ofarliga GMO-grödor”

All tillgänglig forskning visar att det inte är förädlingsmetoden som avgör en grödas påverkan på människor och djurs hälsa eller den omgivande miljön. Trots detta ställs fortsatt omfattande krav på riskanalyser av GM-grödor medan motsvarande krav helt saknas för konventionellt förädlade grödor. Det är hög tid att reformera EU:s biosäkerhetslagstiftning och införa en teknikneutral lagstiftning som reglerar slutprodukten istället för, som idag, förädlingsmetoden. Det skriver Jens Sundström, docent och samverkanslektor vid SLU.

Mat & jordbruk

”Kycklingproduktionen kan inte enbart vara beroende av GM-soja”

Bakom kycklingfilén på tallriken finns ett produktionssystem som är helt beroende av soja som proteinkälla. Odlingen av soja är geografiskt koncentrerad, utsädet kontrolleras av få stora kemiföretag och lantbrukarna har ensidigt och storskaligt satsat på genmodifierad soja vilket medför problem med resistenta ogräs och ökande kemikalieanvändning i världens sojafält. För att långsiktigt öka livsmedelssäkerheten behövs en proteinförsörjning som har större variation och mångsidighet. Det skriver Christel Cederberg som forskar om matens miljöpåverkan vid SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik.

Mat & jordbruk

Motståndet i Europa mot GMO kan vara en myt

Flera europeiska attitydundersökningar om GMO har haft en negativ utgångspunkt. Det kan ha bidragit till en felaktig bild av motståndet mot GMO i Europa, visar en ny studie från Mistra Biotech.

Mat & jordbruk

Eko-bönder öppnar för GMO

Den ena driver ett ekologiskt lantbruk och den andra utvecklar nya genmodifierade grödor. Tillsammans har de skrivit den uppmärksammade boken "Tomorrow's Table" som handlar om hur ekologiskt jordbruk kan kombineras med modern genteknik till nytta för både människor och miljö.