223 artiklar

Biologisk mångfald

147 artiklar

Hållbara städer

89 artiklar

Industri & Energi

185 artiklar

Kemikalier

518 artiklar

Klimat

76 artiklar

Landsbygd

324 artiklar

Livsstil & konsumtion

240 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

66 artiklar

Skog

34 artiklar

Social hållbarhet

73 artiklar

Transport

180 artiklar

Vatten

Etikett

forskningsfrågor

Klimat

Mer pengar till miljöforskning

Det blir mer pengar till forskning om klimatfrågan och hållbart samhällsbyggande i regeringens budgetproposition för 2017.

Övrigt

Fem steg för mer lyckad vetenskapskommunikation

Ska vetenskapen kunna leda samhället genom förändringar och skapa underlag för beslutsfattande och statlig politik måste forskningskommunikationen förbättras och utvecklas. Men lösningen är inte att skrika högre.
I en tid då vi utsätts för så mycket babbel och brus är det särskilt viktigt att man lyssnar och använder sin urskillningsförmåga. Lyckad forskningskommunikation handlar inte bara om att göra sig hörd. Den kräver en autentisk och trovärdig röst och en inbjudan till lyssnarna att delta i samtalet. Det skriver Robert Watt, kommunikationschef på Stockholm Environment Institute.

Hållbara städer

Mer pengar till miljö i forskningsproppen

Svensk forskning får mer pengar de kommande fyra åren. Anslagen höjs med fyra miljarder kronor, enligt förslag i forskningspropositionen. Även miljöforskningen får en ökning.

Livsstil & konsumtion

Ny samverkansgrupp för antibiotikaresistens

Socialstyrelsen och Jordbruksverket har fått ett gemensamt uppdrag att upprätta en nationell samverkansgrupp mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. Gruppens arbete ska pågå till och med 2017.