178 artiklar

Biologisk mångfald

112 artiklar

Hållbara städer

59 artiklar

Industri & Energi

171 artiklar

Kemikalier

448 artiklar

Klimat

50 artiklar

Landsbygd

256 artiklar

Livsstil & konsumtion

210 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

57 artiklar

Skog

21 artiklar

Social hållbarhet

70 artiklar

Transport

167 artiklar

Vatten

Etikett

fisk

Vatten

Scary seafood – Forskare utmanar matvanor

Det finns skäl att tänka nytt kring vad som faktiskt går att äta. Det menar Maritima klustret i Västsverige som idag presenterade rapporten Scary Seafood – den nya maten från havet.

Vatten

Win-win med fiskodling på pappersbruk

Kan processvatten från pappersbruk tas tillvara i fiskodling? Forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet har i en förstudie undersökt miljönyttan och marknadsfördelarna med fiskodling genom varmt och näringsrikt spillvatten från vedråvara.

Vatten

Alger – en ny pusselbit när korallreven ska räddas

Betande fiskar är en viktig pusselbit i korallrevens ekosystem – utan dessa växer reven lätt igen. I ett internationellt projekt tittar forskaren Maria Eggertsen på algbäddarnas funktion som barnkammare för dessa fiskar.

Vatten

Kvicksilver kan vara på väg bort från svenska insjöar

Kvicksilver hotar den globala folkhälsan. I mer än hälften av Sveriges insjöar och vattendrag innehåller fisken så mycket kvicksilver att den inte bör ätas, men ny forskning visar att situationen kan vara på väg att förbättras.

Biologisk mångfald

Blåfenad tonfisk märks i Sverige

I veckan avslutades det första tonfiskmärkningsprojektet i svenska och danska vatten. Totalt har 18 blåfenade tonfiskar märkts i Kattegatt och Skagerrak.

Vatten

Östersjö-torsken inte återhämtad

"Tyvärr ser det sämre ut än vad vi har trott", säger Conrad Stralka, verksamhetschef på Baltic Sea 2020.

Vatten

Skarvar påverkar både fiskmängd och fisket

Huruvida det stora antalet skarvar påverkar fisk och fiske har länge varit omtvistat. En ny avhandling visar nu att en minskning av skarvar skulle göra både fisken och fisket gott.

Vatten

Sjögräs minskar sjukdomar i havet

För första gången visas det att kustvatten med sjögräsängar har hälften så mycket patogener som andra kustområden. Sjögräsets renande effekt gagnar både människor och djur.

Kemikalier

”Jag bjuder inte min dotter på fisk”

Över hälften av Sveriges sjöar ligger över WHO:s gränsvärden för kvicksilver. Staffan Åkerblom söker svar.

Vatten

Svenska sillbeståndet ökar – hummer och gädda minskar

En årlig rapport över det svenska fisk- och skaldjursbeståndet visar att sill, strömming och långa har god status. Läget för siken ser bättre ut än på många år. Hummer och gädda längs kusterna minskar dock.

Vatten

Mager torsk i Östersjön

Torsken i Östersjön mår allt sämre. En ny studie visar att torskens försämrade hälsoläge beror på mindre föda och syrebrist.

Vatten

Mikroplast kan förgifta fisk

Mikroplast i sjöar och hav är ett växande miljöproblem. När fiskar äter av mikroplasten hamnar en stor del av de gifter som binds till de små plastpartiklarna i fiskarnas vävnad, visar ny studie. Hur det påverkar de människor som äter fisken är fortfarande oklart.

Vatten

Fler rovfiskar ger minskad övergödning

Svaga rovfiskbestånd ger liknande effekter på algproduktionen som övergödning. Åtgärder som gynnar rovfiskar, till exempel torsk, gädda och abborre, kan därför motverka övergödningsproblem i kustområden, visar ny forskning.

Vatten

Skogsavverkning kan ge små och hungriga fiskar

Ju mer skog som växer kring en sjö, ju större blir sjöns fiskar. Det visar ny forskning från University of Cambridge.

Mat & jordbruk

Värdelöst spill kan bli värdefull mat

Biprodukterna i livsmedelsproduktionen är en outnyttjad resurs med stor potential. Utmaningen ligger inte bara i att utveckla nya tekniker för att ta tillvara ännu mer av råvaran. Kommunikationen med konsumenterna är minst lika viktig för att lyckas med nya produkter.

Vatten

Fiskar tar större risker i sura hav

När haven blir surare kan fiskar förlora sin förmåga att upptäcka faror. Det visar nu forskare från Australien och USA i ny studie.