163 artiklar

Biologisk mångfald

99 artiklar

Hållbara städer

44 artiklar

Industri & Energi

161 artiklar

Kemikalier

425 artiklar

Klimat

39 artiklar

Landsbygd

227 artiklar

Livsstil & konsumtion

194 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

55 artiklar

Skog

17 artiklar

Social hållbarhet

67 artiklar

Transport

160 artiklar

Vatten

Etikett

EU

Klimat

”Priset på utsläppsrätter måste vara mycket högre”

För att få upp priset på utsläppsrätter så etablerades den första januari en reserv inom EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Kemikalier

EU-förbud mot engångsplast snart klappat och klart

Snart kommer sugrör, bestick och tallrikar i plast att förbjudas inom EU.

Klimat

Trots risker: Börsbolag saknar strategi för klimatkonsekvenser

Trots nytt EU-direktiv är europeiska börsbolag dåliga på att redovisa hur klimatförändringen påverkar deras affärsmodeller. Det visar en europeisk studie som har analyserat ett urval av europeiska års- och hållbarhetsredovisningar.

Klimat

”Det mest ambitiösa forsknings- och innovationsprogrammet någonsin”

EU-kommissionen föreslår att avsätta 100 miljarder euro till forskning och innovation för perioden 2021–2027.

Kemikalier

Ja till förbud mot farliga ämnen i kläder och skor

EU:s medlemsländer har röstat igenom kommissionens förslag att förbjuda 33 farliga ämnen i skor och textiler som kan komma i kontakt med människors hud. Förbudet börjar gälla i slutet av 2020.

Kemikalier

Miljömärkningar går längre än lagstiftning

I en ny rapport från Kemikalieinspektionen dras slutsatsen att miljömärkningar går längre i att begränsa farliga kemikalier än den befintliga lagstiftningen.

Transport

Flyg och båt beräknas stå för 40 procent av utsläppen 2050

Om inga åtgärder vidtas beräknas den globala flygsektorn och sjöfarten stå för 40 procent av alla koldioxidutsläpp år 2050, enligt en rapport framtagen av Europeiska miljöbyrån.

Mat & jordbruk

EU:s jordbruksstöd slår fel

En rapport från Lunds universitet visar att EU:s direktstöd kan vara negativt för såväl konkurrenskraft som miljö.

Industri & Energi

EU:s plan: minska energianvändningen med 30 procent

EU-kommissionens vinterpaket föreslår att hela EU ska ha minskat användandet av energi med 30 procent år 2030. Dessutom ska mer förnybara energikällor användas.

Kemikalier

Nya kemikalier på EUs värstinglista

Europeiska kemikaliemyndigheten Echa har en lista över särskilt farliga ämnen som kallas för kandidatförteckningen. I december uppdaterades den med fem nya ämnen.

Kemikalier

Metoden som ska täppa till luckorna i kemikalielagstiftningen

Forskare vid Stockholms universitet anser inte att EU:s reglering av kemikalier är tillräcklig för att skydda människors hälsa och miljö. I en avhandling föreslås nu en metod för att underlätta kopplingen mellan forskning och lagstiftning.