149 artiklar

Biologisk mångfald

92 artiklar

Hållbara städer

43 artiklar

Industri & Energi

156 artiklar

Kemikalier

408 artiklar

Klimat

33 artiklar

Landsbygd

212 artiklar

Livsstil & konsumtion

185 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

52 artiklar

Skog

16 artiklar

Social hållbarhet

66 artiklar

Transport

155 artiklar

Vatten

Etikett

energi

Disk

Klimat

”Vårt renlighetsideal är inte hållbart”

Svenskarnas renlighetsiver har inte minskat trots att tvätt och disk står för en betydande del av hemmets klimatavtryck. I en ny avhandling i sociologi ser Tullia Jack att idealen långsamt omformas, men konstaterar också att processen kan skyndas på.

Hållbara städer

Nya energikrav på byggnader kritiseras

Boverket har förslagit en skärpning av byggreglernas energikrav. Kraven möter dock kritik för att vara otillräckliga från representanter från Swedisol, Världsnaturfonden WWF och 100 % Förnybart.

Vindkraftverk

Industri & Energi

”Vi har inte råd att begränsa oss till ett perspektiv”

För att snabbt hitta klimatvänliga lösningar inom energiområdet så måste vi bredda perspektiven och en väg framåt är att hämta inspiration från genusforskning. Det menar Ann-Sofie Kall, biträdande universitetslektor vid Linköpings universitet.

Klimat

Världsledande batteriforskare får KTH:s stora pris

Kristina Edström, professor i oorganisk kemi vid Uppsala universitet, leder Nordens största grupp inom batteriforskning. Nu har hon blivit tilldelad KTH:s stora pris, som i år uppgår till 1,2 miljoner kronor.

Klimat

Teknik går före användande av ”smarta elnät”

Smarta elnät har lyfts fram som ett sätt att effektivisera energianvändningen, men studier visar att framtagandet av elnäten är alltför fokuserat på teknik och att användaren glöms bort.

Mat & jordbruk

Framtidens traktorer självkörande och eldrivna

Forskningsinstitutet Rise har undersökt hur självkörande elmaskiner kan användas i jordbruket och kommit fram till att man kan spara in på både kostnader och klimatutsläpp.

Industri & Energi

Sol kan täcka 80 procent av hushållens uppvärmning

Enligt forskare vid finska Aalto-universitetet kan solen täcka över 80 procent av energin som krävs för att värma upp fiska hushåll. Liknande förhållanden gäller även för resten av Skandinavien.  

Industri & Energi

Han får kraft från havets vågor

En morgon fanns den bara där. Idén om en helt ny typ av vågkraftgenerator. Nu jobbar forskaren Anders Hagnestål morgon och kväll för att bygga en åtta meter lång prototyp. Lyckas projektet kan det innebära ett genombrott för vågkraften.

Industri & Energi

Guldkupol visualiserar energiförbrukning i Husby

Under flera veckor har en kupol av guld skapat stor nyfikenhet bland boende i Husby i Stockholm.

Industri & Energi

Undervattensdrakar ger Europa ny energi

Forskare från KTH är involverade i byggandet av en av de största kommersiella satsningarna på tidvattenkraftverk som görs just nu i Europa.

Biologisk mångfald

Vattenkraft på ålens villkor

Ålen är akut hotad. På 30 år har antalet ålyngel som vandrar upp i vattendragen minskat med 90-99 procent. Nu ska forskare vid Karlstads universitet hitta sätt att få fler ålyngel att överleva.

Industri & Energi

Ny teknik utvinner elektricitet ur varmvatten

Ett kraftverk som omvandlar lågvärdig värme till högvärdig elektricitet. Det svenska miljöteknikföretaget Climeon har på kort tid lyckats kommersialisera en innovation som tillvaratar det svårfångade energispillet.

Industri & Energi

Teslas batterier snart i de första hemmen

Företaget Tesla skapade stora rubriker när de lanserade sitt hemma-batteri i mars i år. Två månader senare hade 38 000 personer lagt beställningar.

Odlade sjöpungar kan bli biogas

Industri & Energi

Odlade sjöpungar kan bli biogas

Storskalig odling av snabbväxande sjöpungar kan bli till biogas, och göra havet renare. IVL Svenska Miljöinstitutet startar ett nytt forskningsprojekt.

LED-lampor behöver inte bara vara miljövänliga

Industri & Energi

Energisnål belysning kan hota miljön

Ny, mer energisparande belysning, anses som mer miljövänlig. Men det finns också nackdelar med de mer moderna lysdioderna, som exempelvis miljöfarliga metaller. Det visar en ny undersökning där forskare studerat LED-lampors effekt på miljön.

Två vindkraft till havs som är en del av bioekonomin, eftersom vindkraft är förnybar.

Industri & Energi

Förnybar energi till havs måste anpassas till djurlivet

Havsbaserad vindkraft, våg-, ström- och havsvärmekraft lyfts gärna fram som framtiden när det gäller förnybar energiproduktion. Men de nya teknikerna innebär risker för djuren i havet. I en ny avhandling från Chalmers undersöker Linus Hammar vilka riskerna är och vad som kan göras för att undvika dem.

Hållbara städer

Smarta fönster minskar behovet av air condition

Fönster med dopade nanopartiklar som reglerar insläppet av värmestrålning. Med ny teknik skapar forskare fönster som minskar behovet av luftkonditionering. Det kan ge stora energibesparingar och minskade klimatutsläpp.

Industri & Energi

Så mycket dyrare måste utsläppen bli

Den globala utsläppskurvan fortsätter att stiga. Enligt experter är höga utsläppspriser det enda sättet att vända trenden. Ett bensinpris på 25 kronor litern kan därför vara nödvändigt.