149 artiklar

Biologisk mångfald

92 artiklar

Hållbara städer

43 artiklar

Industri & Energi

156 artiklar

Kemikalier

408 artiklar

Klimat

33 artiklar

Landsbygd

212 artiklar

Livsstil & konsumtion

185 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

52 artiklar

Skog

16 artiklar

Social hållbarhet

66 artiklar

Transport

155 artiklar

Vatten

Etikett

ekonomi

Löpande band

Livsstil & konsumtion

Svårt att beräkna konsumtionens miljöpåverkan

Nya siffror visar att utsläppen från svenskarnas konsumtion har minskat. Men det är ännu för tidigt att kalla det ett trendbrott, och siffrorna är osäkra. Oavsett är forskarna eniga, vi måste ändra våra konsumtionsvanor och de fossila utsläppen måste ner rejält.

Kemikalier

Ny gemensam standard mäter kostnaden för miljöförstöring

Sedan 90-talet har forskare letat sätt att mäta och värdera kostnader för miljöförstöring, men det har inte funnits någon gemensam standard för hur man ska räkna. Snart lanseras en ny ISO-standard – som skapats på svenskt initiativ.

Klimat

Biljonsparande att klara 1,5-gradersmålet

En studie publicerad i tidskriften Nature visar att vi kan vinna upp till 20 biljoner dollar på att hålla den globala uppvärmningen nere till 1,5 grader vid slutet av århundradet, jämfört med 2 grader.

kvinnors företagande

Övrigt

Hon spräcker myter om kvinnors företagande

En ny studie visar att offentliga finansiärer bedömer att kvinnliga entreprenörer är alltför försiktiga, tveksamma till att låta sina företag växa, saknar resurser för tillväxt och att deras företag underpresterar. Forskare slår nu hål på dessa myter en gång för alla.

Klimat

Klimatskadlig verksamhet subventioneras med miljardbelopp

I en granskning har Naturskyddsföreningen kommit fram till att att en stor summa av våra skattepengar, hela tre gånger större än hela den samlade miljöbudgeten, varje år subventionerar klimatskadlig verksamhet.

världskarta

Klimat

Hur kan klimatskatt bli ett framgångskoncept?

Koldioxidskatt ses som ett effektivt styrmedel som både ger staten en intäkt och minskar utsläppen. Trots det har utvecklingen gått långsamt och inte följt förväntade mönster. Vad får olika länder att införa klimatskatter – och hur ser framgångsreceptet ut? Det vill forskare på Lunds universitet ta reda på i en ny kartläggning.

Klimat

Miljardförluster i att inte ta hand om material

Mångmiljardbelopp går förlorade för att vi inte tar hand om våra utslitna material och produkter. Värdeförlusterna i Sverige för endast fem material uppgår till minst 42 miljarder kronor varje år.

Livsstil & konsumtion

Så ökas elevers förståelse för ekonomi och miljö

"Borde-frågan borde få högre status i ekonomiundervisningen", säger nydisputerade Caroline Ignell. Hon har kommit fram till att gymnasieelever som blir tillfrågade hur saker borde vara utvecklar en större förståelse för hur priset på varor och tjänster kan bidra till att påverka miljön.

Mat & jordbruk

EU:s jordbruksstöd slår fel

En rapport från Lunds universitet visar att EU:s direktstöd kan vara negativt för såväl konkurrenskraft som miljö.

Landsbygd

Landsbygdsföretag följer inte tillväxtmodeller

Tillväxt i småföretag passar inte in på generella förklaringsmodeller. Varje företag behöver därför hitta sitt eget sätt att växa, visar en ny avhandling från SLU.

Livsstil & konsumtion

Forskare söker en marknad som tar samhällsansvar

En ny internationell forskargrupp ska utreda moraliska och politiska frågor kring det finansiella systemet. Enligt forskningsledaren Joakim Sandberg är bakgrunden senaste årens ekonomiska kriser och missnöje med hur finansmarknaden ser på sitt samhällsansvar.

Livsstil & konsumtion

Delningsekonomin på frammarsch – men är den hållbar?

Delningsekonomin framställs ofta som ett hållbarare konsumtionsalternativ. Men är det verkligen så? Forskare vid forskningsinstitutet IZA i Tyskland har i en artikel visat på att delningsekonomin inte nödvändigtvis leder till lägre miljöpåverkan – i vissa fall leder den till och med till högre miljöbelastning.

Livsstil & konsumtion

Sveriges nya mått på välstånd

I anslutning till vårbudgeten presenterade regeringen ett nytt verktyg för att följa landets välstånd och ekonomins hållbarhet. 

Klimat

Nygammal syn på ekonomi i hållbarhetens tecken

Genom att återgå till den ursprungliga definitionen av ekonomi kan vi uppnå ett hållbart samhälle, det säger Arne Fagerström, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle.

Livsstil & konsumtion

Delningsekonomi – fortfarande i ett tidigt skede

Idag, måndag, presenterades utredningen ”Delningsekonomi – på användarnas villkor". Enligt utredarna finns ett behov av mer och tydligare information. Därför föreslås att Konsumentverket får i uppdrag att informera användarna om delningsekonomins möjligheter och risker.

Livsstil & konsumtion

Cirkulär ekonomi – ett modeord?

Cirkulär ekonomi framställs ofta som räddningen för både ekonomi och miljö. Men för att begreppet ska bli mer än ett modeord behövs enligt forskare mer offensiva åtgärder, och en gemensam definition på vad ordet faktiskt innebär.

Klimat

Ny affärsmodell kan minska klimatpåverkan

För att klara regeringens nya ambitiösa klimatreform med nollnettoutsläpp av växthusgaser till 2045 krävs omfattande omställning. En väg framåt kan enligt forskare vid Luleå tekniska universitet vara nya affärsmodeller för prissättningen av varor och tjänster.

Livsstil & konsumtion

Höjd skatt på kött kan minska utsläpp

En klimatskatt på kött och mjölk skulle leda till avgörande minskningar av utsläpp. En halv miljon liv skulle räddas om året på grund av dietförändringen. Det menar forskare på Oxford University.

Klimat

Koltrycket minskar – men inte tillräckligt

Världens största ekonomier har minskat sitt beroende av kol sett i förhållande till BNP. Under 2015 var nivåerna rekordlåga. Det räcker dock inte för att möta klimatmålen.

Klimat

”Utan jämställdhet kan vi glömma klimatet”

I debatten om klimatet saknas ett feministiskt perspektiv. Ska vi klara de klimatutmaningar vi står inför behöver resurserna fördelas mer rättvist. Det menar Linnea Engström, EU-parlamentariker och aktuell med en ny bok.

Transport

Forskare föreslår EU-skatt på flygbiljetter

En rad forskare föreslår i en ny studie att EU bör införa en gemensam skatt på flygbiljetter, både för att öka EU:s intäkter och för att minska koldioxidutsläppen.

Klimat

Pengarna som flyr fossilindustrin

Många aktörer höjer nu sina röster för att hållbarhetstänket ska nå även investeringsportföljerna och flera organisationer och kommuner väljer därför bort fossila investeringar.

Övrigt

Nya perspektiv behövs inom national- och företagsekonomin

Vid universitetens nationalekonomiska institutioner råder idag ett monopol för neoklassisk teori. Neoklassiska ekonomer pläderar för konkurrens på varumarknader, men konkurrens kan på samma sätt vara till fördel inom vetenskapen och vidga perspektiven. Det skriver Peter Söderbaum, professor emeritus i ekologisk ekonomi.

Klimat

Bättre tillväxt, bättre klimat

Det är möjligt att kombinera en långsiktig ekonomisk tillväxt och samtidigt reducera risken för omfattande klimatförändringar.

Livsstil & konsumtion

En ny ekonomi, tack!

Det behövs ett förändrat ekonomiskt system om världen på sikt ska kunna uppnå hållbarhet. Kring detta råder det enighet, både bland "konventionella" och "ekologiska" ekonomer, visar en ny rapport. Den stora frågan är hur teorierna ska bli till politisk verklighet.

Livsstil & konsumtion

Forskare undersöker landet bortom tillväxten

I över 200 år har vi haft ständig tillväxt. Vad händer om den avstannar? Mikael Malmaeus och Christer Sanne är två forskare som menar att det är hög tid att våga ”bryta” med tillväxten och sätta välfärd före välstånd.

Livsstil & konsumtion

Gröna utopier visar att det finns alternativ till kapitalismen

Det är möjligt att både tänka och agera utanför kapitalismens ramar. Det menar Karin Bradley som studerat det hon kallar ”gröna utopier” på olika håll i världen.
– De mest intressanta utopierna idag är de som tar utgångspunkt i människors vardagsliv och kopplar samman miljöfrågan med livskvalitet, gemenskap och meningsskapande.

Biologisk mångfald

Kan man sätta en prislapp på naturen?

Ekosystemtjänster är det nya modeordet för att visa hur beroende vi människor är av naturen. Förhoppningen är att om vi lyckas värdera dessa tjänster kommer vi att kunna skapa en hållbar utveckling och rädda planeten. Men kan man verkligen sätta ett pris på naturen, och hur ska det i så fall gå till?