178 artiklar

Biologisk mångfald

112 artiklar

Hållbara städer

59 artiklar

Industri & Energi

171 artiklar

Kemikalier

448 artiklar

Klimat

50 artiklar

Landsbygd

256 artiklar

Livsstil & konsumtion

210 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

57 artiklar

Skog

21 artiklar

Social hållbarhet

70 artiklar

Transport

167 artiklar

Vatten

Etikett

djurhållning

Hussyrsa

Mat & jordbruk

En syrsa på tallriken – forskare undersöker riskerna

I många delar av världen är det självklart att äta insekter. I dagsläget vet vi dock mycket lite om de små rackarna. Nu ska forskare söka svaren – och stora delar av världen väntar på resultaten.

kyckling

Mat & jordbruk

Bättre sömn ska ge friskare kycklingar

Slaktkycklingar lever stora delar av sina liv i konstant ljus. Men i ett nytt forskningsprojekt ska forskare undersöka hur kycklingarna kan få en bättre miljö anpassad för sömn och vila, vilket ska leda till mer välmående kycklingar med större chans till återhämtning och ett bättre immunförsvar.

Mat & jordbruk

Kalvar som lever tillsammans mer sociala och bättre aptit

I dag flyttas nyfödda kalvar ofta direkt från mamman till så kallade hyddor utomhus. Vanligtvis hålls de där ensamma men forskning pekar på att kalvar som bor två och två både äter bättre och blir mer sociala.

Mat & jordbruk

Kritik mot förslag om ny grishållning

Griskultingar ska kunna skiljas från sina mammor tidigare än vad de gör i dag, det föreslår Jordbruksverket. Men kritiker säger att myndighetens förslag är baserat på ovetenskapliga studier

Mat & jordbruk

Kvinnor riskerar sjukdomar av boskap i staden

Bakteriesjukdomen brucellos kan smittas från djur till människa. Ny forskning visar att kvinnor i utkanten av städer i Centralasien löper särskilt stor risk.

Mat & jordbruk

Mjölk från behandlade kor kan öka risken för resistens

När kalvar får mjölk från kor som behandlats med antibiotika kan risken öka för resistensutveckling. Det visar ny studie från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Mat & jordbruk

Naturbete på gott och ont

De stora klimatutsläppen från svensk nötköttproduktion behöver minska. Men frågan är om priset för en minskad klimatpåverkan är värt att betala.

Mat & jordbruk

EU tar steg mot minskad antibiotikaanvändning

EU-parlamentet antog förra veckan ändringar i EU:s lag för veterinärmedicinska läkemedel. De vill se ett förbud för kollektiv- och förebyggande behandling av djur.

Mat & jordbruk

En enorm omvandling – i det tysta

En jättelik strukturomvandling sker inom svenskt jordbruk. Det som var tio gårdar för tjugo år sedan är idag en enda stor gård. Blandjordbruken försvinner och specialiseringen ökar. Samtidigt läggs många jordbruk ner helt och hållet.

Mat & jordbruk

Bönderna som går emot strömmen

Svenska gårdar läggs ner i rask takt, och de som är kvar blir allt större. Men samtidigt som en stor strukturomvandling pågår inom svenskt jordbruk, ser forskarna en annan trend: många bönder har vanliga lönearbeten och sköter gården vid sidan av.

Mat & jordbruk

Ny typ av kyckling ska möjliggöra ekoproduktion

Ett antal kycklingar som fridfullt går omkring i gräset och pickar efter mat. Så skulle man kunna föreställa sig livet för en svensk ekokyckling. Men riktigt så enkelt är det inte. Istället riskerar de ekoproducerade kycklingarna ledbesvär och ständig hunger. Forskare vid SLU vill nu hitta alternativ så att ekoproduktionen kan underlättas.

Mat & jordbruk

Miljontals tuppkycklingar kläcks i onödan

Varje år avlivas sju miljoner tuppkycklingar direkt efter kläckning i Sverige. Eftersom tuppar inte kan användas i äggproduktionen på värphönsgårdar sorteras de bort och avlivas omgående. Etiskt försvarbart? Holländska forskare har nu utvärderat möjligheten att istället föda upp tuppkycklingarna för köttproduktion.

Vatten

Djupdykning i fiskångest

När fiskar inte mår bra visar de andra signaler än de vi känner igen från däggdjur. Kanske är det därför som vi inte har förstått att fiskar kan känna både smärta och ångest? Nu ska forskare studera fiskars hälsa och beteende i fiskodling för att se hur stressande situationer kan undvikas.

Mat & jordbruk

Han vill minska glappet mellan gård och konsument

Vi måste välja maten vi äter baserat på djupare kunskap. Det menar etologen Per Jensen som med boken "Hur mår maten?" vill minska det ökande glappet mellan lantgården och konsumenten.

Mat & jordbruk

”Finns inget skäl att kastrera när vi har vaccin”

Vaccination istället för smärtsam kastrering? För att komma till bukt med obehaglig lukt i kött och aggressivt beteende hos grisar behöver inte plågsamma ingrepp längre vara ett alternativ. Men fortfarande råder en viss skepsis till att vaccinera grisar. Det är något som forskarna nu vill ändra på.

Livsstil & konsumtion

”Jakten på billigt kött driver utvecklingen åt fel håll”

I ett internationellt perspektiv har Sveriges lantbruk måttliga problem med antibiotikaresistens. Ett ökat tryck från omvärlden gör dock att läget snabbt kan försämras.