164 artiklar

Biologisk mångfald

100 artiklar

Hållbara städer

44 artiklar

Industri & Energi

161 artiklar

Kemikalier

426 artiklar

Klimat

43 artiklar

Landsbygd

229 artiklar

Livsstil & konsumtion

199 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

55 artiklar

Skog

18 artiklar

Social hållbarhet

67 artiklar

Transport

160 artiklar

Vatten

Etikett

bly

Lasershow

Kemikalier

Lasershow istället för fyrverkerier

Nyårsafton närmar sig och många kommer fira in det nya året med traditionella fyrverkerier. Men smällarna och de vackra färgerna som fyller himlen kan påverka djurliv och miljön negativt. I år byter Söderhamns kommun därför ut nyårsfyrverkerierna mot en lasershow.

Hållbara städer

Bly i närmiljön påverkar skolresultat

Barn som har exponerats för bly under sin uppväxt klarar sig sämre i skolan och har en ökad risk för att hamna i kriminalitet, visar en ny forskningsrapport.

Kemikalier

Blyrester från jakt hotar örn

Kungsörnar hotas av blyhaltig ammunition, som de får i sig genom födan. Ett förbud mot blyammunition är troligen det enda sättet att rädda örnarna, skriver forskare i en ny studie.

Livsstil & konsumtion

Kopparkulor bättre val vid älgjakt

De kulor som används vid älgjakt innehåller ofta bly och fragment från kulorna kan vara giftigt för både människor och djur som äter älgkött. Att välja kulor tillverkade av koppar skulle vara skonsammare för miljön, visar ny forskning.

Kemikalier

Bly i nio av tolv elektriska leksaker

Kemikalieinspektionens undersökning hittade förbjudna ämnen i elva av 60 leksaker. Det är bland annat bly som förekommer i lödningarna, i de elektriska leksakerna fanns ämnet i nio av tolv varor.

Kemikalier

Bly kan påverka barns framtid

Den svenska utfasningen av bly på 70-talet har skapat ett naturligt experiment. Kan det vara så att exponering av bly påverkar ett barns långsiktiga chanser i livet? I nytt projekt ska forskare nu kombinera mossprover med skolbetyg, utbildningslängd och antal brottsutfall.

Oäkta smycken kan innehålla tungmetaller

Kemikalier

Oäkta smycken kan innehålla tungmetaller

En granskning av oäkta smycken visar att de kan innehålla ämnen som bly, kadmium och allergiframkallande nickel.